Akreditace nového zkušebního postupu... Zkouška nehořlavosti - pro klasifikaci reakce na oheň

TZÚS Praha, s.p., pobočka Praha, získala akreditaci pro zkoušky podle ČSN EN ISO 1182 Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti.
Zkušební metoda je nutným základem pro klasifikaci reakce na oheň stavebních materiálů do nejvyšších tříd A1, A2 v souladu s ČSN EN 13501-1.
Zkouška a klasifikace třídy A1, A2 je vyžadována mimo jiné pro tepelně izolační výrobky z minerálních vláken používané pro kontaktní i nekontaktní zateplovací systémy budov.
Stavební výrobky třídy reakce na oheň A1 a A2 mají bez dalších průkazů podle ČSN 73 0863 index šíření plamene is = 0 mm·min–1.
 

 

Kontaktní osoby

Ing. Iveta Jiroutová

Mobil:
+420 602 107 195
Telefon:
+420 286 019 436
Pozice:
ředitelka pobočky
Specializace:
sendvičové panely, podhledy, dřevo, lepené dřevo, dílce ze dřeva, otvorové výplně, příčky
Pobočka:
Praha, Požární bezpečnost staveb