Akreditace nového zkušebního postupu… zkouška integrity pilot

TZÚS Praha, s.p., pobočka/zkušebna České Budějovice je od 29. listopadu 2019 nově akreditována na provádění zkoušek integrity pilot podle níže uvedených metod.

1. PIT – Pile Intgerity Test
Low Strain Pile Integrity Testing je rychlá metoda testování betonových pilot, která je schopna přinést informace o:

 • délce piloty 
 • spojitosti piloty
 • konzistenci materiálu 
 • poloze vady 
 • stupni poškození

2. CHA – Cross hole analyzer
Kontrola integrity pilot a podzemních stěn ultrazvukem 
Oblast použití:

 • vrtané piloty
 • podzemní stěny
 • předrážené piloty betonované na místě

Přístroj CHA zjišťuje kvalitu betonu mezi párem předem instalovaných trubek ve vrtaných pilotách, podzemních stěnách nebo jiných typech betonových základů.

Ultrazvukem je v kontrolované oblasti piloty možné odhalit závadná místa různého původu:

 • štěrková hnízda 
 • kaverny, dutiny 
 • předměty s modulem pružnosti výrazně odlišným od betonu 
 • špatnou kvalitu betonu (znečistění) 
 • spáry a pracovní spáry se sníženou kvalitou betonu 
 • zúžení profilu piloty

Kontaktní osoby

Ing. Vilém Migl

Mobil:
+420 721 523 930
Telefon:
+420 387 023 219
Fax:
+420 387 220 864
E-mail:
Pozice:
vedoucí odd. stavebních hmot a technologie, hlavní specialista (kamenivo, beton), vedoucí posuzovatel, zpracovatel posudků
Specializace:
beton, kamenivo a kámen, betonové dílce a výrobky, zatěžovací zkoušky mostů, nedestruktivní zkoušky betonů, vývrty
Pobočka:
České Budějovice