Akreditace COSM, COV, AZL, IO, OO

V měsících leden až březen 2023 probíhaly v TZÚS Praha, s.p., pravidelné a mimořádné dozorové návštěvy a witness audity prováděné Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA).
 
Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu (CO 3001):
Proběhla pravidelná dozorová návštěva, při které došlo také k:
  • rozšíření rozsahu akreditace pro účely posouzení zabezpečování systému jakosti (modul H) podle přílohy č. 7 nařízení vlády č. 9/2002 Sb. nebo přílohy VIII směrnice 2000/14/ES ve znění směrnice 2005/88/ES, které CO provádí pro autorizovanou osobu nebo oznámený subjekt.
  • přeposouzení certifikace systémů managementu hospodaření s energií ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 ve spojení s ČSN ISO 50003:2022.
Návazně na úspěšně provedené posuzování nám bylo dne 09.03.2023 vydáno nové Osvědčení o akreditaci č. 112/2023.
 
Certifikační orgán pro kvalifikaci stavebních dodavatelů (CO 3140):
  • platnost akreditace skončila, CO 3140 byl zrušen, rozsah akreditace včetně personálního zajištění byl „přesunut“ do kompetence CO 3015.
Certifikační orgán pro výrobky (CO 3015):
  • rozšíření akreditace o certifikaci kvalifikace stavebních dodavatelů podle Pravidel systému certifikovaných stavebních dodatelů PS 001 - PS 007, ustaveného na základě § 233 - 240 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
  • omezení rozsahu akreditace – posuzování stavebních výrobků podle CPR, systém 3, bylo převedeno do akreditace CL a ZL pobočky TIS; posuzování podle přílohy č. 7 nařízení vlády č. 9/2002 Sb. nebo přílohy VIII směrnice 2000/14/ES ve znění směrnice 2005/88/ES bylo převedeno do kompetence CO 3001.
Návazně na úspěšně provedené posuzování nám bylo dne 02.03.2023 vydáno nové Osvědčení o akreditaci č. 95/2023.
 
Akreditované zkušební laboratoře 1018.3 (Centrální laboratoř) a 1018.8 (pobočka TIS):
  • rozšíření rozsahu akreditace o akreditaci pro účely autorizace/oznámení (systém 3 podle CPR).
V této chvíli čekáme na vydání nového Osvědčení o akreditaci.
 
Inspekční orgán (IO 4003):
  • proběhla pravidelná dozorová návštěva bez negativních zjištění.
 
Ověřovací orgán pro ověřování výkazů o emisích skleníkových plynů (OO 3179):
  • úspěšně proběhl witness audit v místě ověřování zařízení.

 

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka Úseku certifikace systémů řízení, ředitelka Úseku marketingu, vedoucí certifikačního orgánu 3001, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu
Specializace:
certifikace systémů managementu, ověřování emisí skleníkových plynů, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077, marketing
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení, Úsek marketingu

Ing. Jiřina Srbková

Mobil:
+420 724 043 050
Telefon:
+420 286 019 411
Pozice:
Ředitelka úseku řízení jakosti
Specializace:
Pobočka:
Úsek řízení jakosti