Akreditace centrální laboratoře č. 1018.3 TZÚS Praha, s.p.

I v letošním roce 2019 úspěšně proběhla v naší akreditované zkušební laboratoři č. 1018.3 dozorová návštěva ze strany Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.
Centrální laboratoř je akreditovaná podle nové normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.
Naše laboratoř, zahrnující zkušebny na pobočkách Praha, České Budějovice, Plzeň, Teplice, Předměřice nad Labem, Brno a Ostrava, udržela svou vysokou úroveň provádění zkoušek a navíc rozšířila počet poskytovaných akreditovaných zkušebních postupů na 1865.

Aktuálně platné osvědčení Centrální laboratoře TZÚS Praha, s.p., je Osvědčení o akreditaci č. 638/2019 ze dne 29.11.2019.

Přílohu Osvědčení o akreditaci 
Centrální laboratoře TZÚS Praha, s.p., zahrnující všechny akreditované zkušební postupy, můžete najít zde.


 

Kontaktní osoby

Ing. Dana Pilařová

Telefon:
+420 387 023 221
Pozice:
vedoucí centrální laboratoře TZÚS, vedoucí zkušebny České Budějovice, hlavní specialista (nátěry, tmely), vedoucí posuzovatel
Specializace:
maltové směsi, tmely a lepidla, výrobky stavební chemie, nátěrové hmoty, přísady do malt a betonů, sanační materiály, izolační nátěry a fólie, povrchové úpravy stavebních konstrukcí
Pobočka:
České Budějovice