Zasedání 53. valné hromady CQS a členství v CQS

Dne 05.12.2022 se konalo zasedání 53. valné hromady CQS z.s., druhé zasedání valné hromady v tomto roce.

CQS z.s. (dále CQS) je sdružením šesti členů s působností na trhu od roku 1993.
Jedním z členů je TZÚS Praha, s.p., zastupovaný panem ředitelem Ing. Alexanderem Šafaříkem-Pštroszem

CQS je certifikačním orgánem, akreditovaným Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., pro certifikaci systémů managementu a prostřednictvím členství v síti IQNET nabízí mimo vydání narodní certifikátu také vydání mezinárodního certifikátu IQNET, který je uznávaný v zahraničí.

CQS je jediným členem IQNET v České republice.
IQNET je síť nejvýznamnějších certifikačních orgánů pro certifikaci systémů managementu, v níž jsou zapojeny certifikační organizace z více než 35 zemí celého světa.

CQS má díky svým členům a členství v síti IQNET širokou nabídku služeb, se kterou se můžete seznámit na stránkách CQS zde

CQS využívá vysoké kvalifikace a zkušeností svých auditorů. Auditoři CQS jsou vyškoleni u IQNET (mezinárodní síť certifikačních orgánů pro certifikaci systémů managementu), BSI-QA (britský normalizační institut), v kurzech AFNOR (francouzský normalizační institut), SQS (švýcarský certifikační orgán) a českých certifikačních orgánů pro certifikaci personálu. Auditoři jsou držiteli osobního certifikátu QA a mnozí z nich osobního certifikátu EOQ (Evropské organizace pro jakost).

Mimo certifikační služby nabízí CQS provedení situačních auditů a pestrou paletu školení, kurzů a seminářů.

          
 

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka Úseku certifikace systémů řízení, ředitelka Úseku marketingu, vedoucí certifikačního orgánu 3001, 3140, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu
Specializace:
certifikace systémů managementu, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, ověřování emisí skleníkových plynů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077, marketing
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení, Úsek marketingu