40. výročí otevření nové pobočky TZÚS v Teplicích

V roce 1978 se odehrál slavnostní okamžik, který potěšil všechny zaměstnance TZÚS, okresním tajemníkem p. Bělíkem byla přestřižena páska otevírající nově vybudované pracoviště. Současně na slavnostní schůzi předal Ing. Jiří Petráň, tehdejší ředitel TZÚS, pracovníkům pobočky Teplice rudou vlajku za mimořádné výsledky dosažené v druhém pololetí roku 1977, kdy pracoviště TZÚS Teplice překročilo státní plán o 7 %.

Severočeská Konstruktiva dokončila v roce 1978 nový objekt pobočky Teplice za 9,5 mil. Kčs, díky mimořádnému pochopení kooperujících podniků Pozemních staveb Liberec, OSP Teplice, Elektromontážních závodů Teplice, Severočeské armaturky a správy řemesel Severočeské Konstruktivy se podařilo provoz v novém zařízení zahájit půl roku před stanoveným termínem.

Tři desítky techniků a stavebních odborníků při této příležitosti dostaly do užívání i nové zkušební zařízení za 4 mil. Kč, jeho součástí byl například automatický stoj na zkoušení ocelí a pro ověřování kvality tehdejšího cementu, lámací zařízení na zkoušky prefabrikátů bytové výstavby, chemická laboratoř a další stroje a přístroje. Pracoviště je tehdy využilo na prověřování maltovinových pojiv, pórobetonů a umělého i přirozeného stárnutí stavebních materiálů. V průběhů 6. pětiletky se počet pracovníků plánovaně zvýšil o další dvě desítky na výsledných padesát. Tehdy bylo naplánováno rozšíření specializace do oblasti železobetonové prefabrikace, stavebního skla a pozemního stavitelství, což do určité míry určilo další vývoj pobočky.

I po dlouhých čtyřiceti letech pobočka Teplice, na adrese Tolstého 447, Teplice – Řetenice, úspěšně pokračuje v tradici. Tým patnácti techniků a specialistů zde realizuje zkušební a certifikační činnost, zejména v oblastech betonu, betonových konstrukcí, silikátových pojiv (cementy a vápna), kameniva a zemin. Postupem času byly v novém tisíciletí zavedeny zkoušky fyzikálních faktorů, jež zahrnují měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí, měření osvětlení, jasů a měření prašnosti. Dále byly vybudovány dvě zcela nové laboratoře, laboratoř s potlačeným bočním přenosem zvuku, viz video zde pro zkoušky laboratorní neprůzvučnosti oken, dveří, izolačních skel a též různých typů příček a protihlukových stěn. Ve speciální dozvukové komoře se měří zvuková pohltivost různých materiálů a konstrukcí, viz video zde. Mezi poměrně unikátní zkoušky pobočky patří měření přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech, které je povoleno Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a měření odporu proti proudění vzduchu u materiálů pro akustické aplikace (AFR). Komplexnost služeb pobočky potvrzuje výkon metrologické činnosti zaměřený na kalibrace měřidel teploty a poskytování certifikace systémů managementu podle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001/ ISO 45001 a SA 8000.
 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb