27. mezinárodní sympozium Mosty 2022

Ve dnech 16. - 17. 6. 2022 se v hotelu BEST WESTERN PREMIER Hotel International v Brně koná 27. mezinárodní sympozium Mosty 2022

Sympozium se zaměří na novinky v oblasti mostního stavitelství, na výstavbu nových a rekonstrukce stávajících mostů v České republice i zahraničí. Předmětem sympozia budou také inovace materiálů, technologií a výrobků pro mosty. Sympózia se každý rok účastní více než 550 účastníků. 

Každoročně je sympozium doprovázeno i tradiční výstavou dodavatelských firem, které se účastní okolo 30 společností.

Tradičně se diskuse a obchodní jednání přesunou na společenský večer do Pivovarské restaurace Starobrno. 

Zaměstnanci TZÚS Praha, s.p., se této akce pravidelně účastní.

 

Mezinárodní sympozium Mosty