26. mezinárodní sympozium Mosty 2020

Ve dnech 10. - 11. 6. 2021 se v hotelu International Brno koná 26. mezinárodní sympozium Mosty 2021

Sympozium se zaměří na novinky v oblasti mostního stavitelství, na výstavbu nových a rekonstrukce stávajících mostů v České republice i zahraničí. 

Každoročně je sympozium doprovázeno i tradiční výstavou dodavatelských firem. V minulém roce se přihlásilo více než 400 účastníků a vystavovalo téměř 30 firem.  

Tradičně se diskuse a obchodní jednání přesunou na společenský večer do Pivovarské restaurace Starobrno. 

Zaměstnanci TZÚS Praha, s.p., se této akce pravidelně účastní.