25. mezinárodní sympozium Mosty 2020

Ve dnech 24. - 25. 9. 2020 se v hotelu International Brno koná 25. mezinárodní sympozium Mosty 2020.

Zaměstnanci TZÚS Praha, s.p., se této akce pravidelně účastní.