17. národní konference České komory lehkých obvodových plášťů 2024

TZÚS Praha, s.p. je členem České komory lehkých obvodových plášťů a každoročně se účastní konference této organizace. 

Smyslem organizace ČKLOP je podpora vysoké odborné úrovně dodavatelů lehkých obvodových plášťů a podpora kvality výrobků. Cílem je příspívat vhodnými metodami k rozvoji trhu.

Dnes je organizace ČKLOP tvořena 43 firmami, které mají hrubý obrat celkem cca 40 mld. a zaměstnávají cca 5 000 zaměstnanců z řad výrobců otvorových výplní, oken, dvěří a z řad dodavatelů systémů.    

17. národní konference ČKLOP proběhne dne 14.3.2024 v Cubex Centrum Praha
Bližší informace naleznete zde.