17. konference Technologie a provádění 2020

17. konference Technologie a provádění 2020 se bude konat ve dnech 14. - 15. 05. 2020 v Jihlavě, v hotelu Gustav Mahler.

Zaměstnanci TZÚS Praha, s.p., se této akce pravidelně účastní.

Program konference