11. národní konference České komory lehkých obvodových plášťů

Odborníci TZÚS Praha, s.p., člena ČKLOP, se již tradičně 11. národní konference ČKLOP zúčastní.

Program konference