Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz

TZUS - Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz
Mobil:
+420 720 312 664
Telefon:
+420 286 019 418
Pozycja:
Dyrektor
Specjalizacja:
zarządzanie, testowanie, inspekcja, certyfikacja, standardyzacja
Oddział:
Dział dyrektora przedsiębiorstwa