Ing. Aleksandra Shmarneva

Mobil:
+420 777 573 184
Telefon:
+420 286 019 454
Pozycja:
kierownik działu
Specjalizacja:
certyfikacja produktu, 
certyfikacja systemów zarządzania,
testowanie
Oddział:
Dział Współpracy Zagranicznej