Urządzenia do badań wyrobów i konstrukcji drewnianych i drewnopochodnych oraz konstrukcji metalowych

Oddział OSTRAWA specjalizuje się w badaniu oraz ocenie zgodności zarówno wyrobów i konstrukcji drewnopochodnych i drewnianych, jak i konstrukcji metalowych.
Posiadamy zaawansowany sprzęt do badań, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom najbardziej wymagających klientów.

 

Mały tor badawczy do łamania paneli, płyt i produktów prefabrykowanych:
Służy do badania wytrzymałości na ściskanie, rozciąganie i zginanie mniejszych wyrobów drewnopochodnych z metalu i betonu (belki sufitowe, płyty fasadowe, palety, płyty wiórowo-cementowe). Obciążenie oraz prędkość obciążenia do 120 kN jest kontrolowana przez komputer z oprogramowaniem TIRA. Oprogramowanie to umożliwia również kreślenie wykresów, np. zależności ugięcia od siły itp. – zgodnie z wyborem i wymaganiami klienta.

 

 

Badanie sztywności poprzecznej płyt:
Rama do badań została opracowana we współpracy z Politechniką Górniczą w Ostrawie /VŠB-TUO/, Wydziałem Inżynierii Lądowej.  Służy do badania paneli ściennych i sufitowych. Przenośny siłownik hydrauliczny służy do uzyskania wymaganej siły ściskającej oraz obciążenia pionowego lub poziomego.
Monitorowanie i odczyt deformacji umożliwiają zamontowane czujniki cyfrowe Ahlborn ALMEMO 710 pro.
Oprogramowanie czujników Ahlborn ALMEMO 710 umożliwia również kreślenie wykresów, np. zależności odkształceń od wytrzymałości itp. – zgodnie z wyborem i wymaganiami klienta.

 

 

Datalogger Ahlborn ALMEMO 710:
Przeznaczony jest do pomiaru i rejestracji danych dynamicznych (siła, ściskanie, droga itp.) za pomocą czujników cyfrowych. Zmierzone wartości mogą być wyświetlane na kolorowym wyświetlaczu a oprogramowanie urządzenia oczywiście umożliwia kreślenie wykresów, np. zależności ugięcia od siły itp. – zgodnie z wyborem i wymaganiami klienta.
Sprzęt jest używany do badania wyrobów drewnopochodnych (belki I, elementy CLT), betonowych (rury, elementy wałów, płyty osłonowe, płyty drogowe) lub konstrukcji metalowych.
Urządzenie jest przenośne, dzięki czemu może być używane także w trudnych warunkach przemysłowych.

 

Osoby kontaktowe

Ing. Vladimír Plaček, PhD.

Mobil:
+420 602 507 972
Telefon:
+420 595 707 231
Pozycja:
Kierownik wydziału „Materiały i elementy budowlane, technika cieplna“
Specjalizacja:
Główny Specjalista TZÚS Praha, s.p. w dziedzinie wyrobów drewnopochodnych, konstrukcje drewniane i wyroby włókno cementowe
Oddział:
Ostrawa

Ing. Vojtěch Šebek

Mobil:
+420 606 724 644
Telefon:
+420 595 707 201
E-mail:
Pozycja:
Dyrektor oddziału Ostrawa
Specjalizacja:
Zastępca Kierownika Jednostki Certyfikującej Wyroby AC 207
Oddział:
Ostrawa