NOWE WYDANIE ZAKRESU AKREDYTACJI PCA NR AC 207“-ELASTYCZNY ZAKRES AKREDYTACJI

Uprzejmie informujmy, że TZUS Praha otrzymał nowe wydanie zakresu  akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji w ramach  krajowego systemu oceny według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. W celu sprostania nieustannie zmieniającym się wymaganiom rynku, zdecydowaliśmy się na przejście na ocenę naszych kompetencji w ramach tzw. zakresu elastycznego. Zakres ten oznacza, że w określonych okolicznościach, mamy możliwość reagowania np. na potrzeby naszych klientów poprzez modyfikowanie lub włączanie dodatkowych działań (np. wprowadzanie nowszych wydań norm) do naszego zakresu akredytacji bez konieczności każdorazowego informowania PCA o tych zmianach. Akredytacja w zakresie elastycznym nakłada na jednostkę certyfikującą większą odpowiedzialność i wymaga poddania się ocenie PCA również w odniesieniu do projektowania i walidacji naszych procedur zgodnie z ustanowionym systemem zarządzania. Liczymy że dołożone przez nas starania, pomogą nam wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu w ramach polskiego krajowego systemu zapraszamy do kontaktu.

Aktualna wersja zakresu akredytacji do pobrania tutaj.