Akredytacja w Polskim Centrum Akredytacji

W maju 2021 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. przeszedł kolejną ocenę w ramach nadzoru nad akredytacją udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Na podstawie tej oceny PCA podjęło decyzję o utrzymaniu zakresu akredytacji naszej jednostki. 
 
Dzięki tej decyzji możemy Państwu nadal oferować usługi w ramach krajowego systemu oceny i weryfikacji właściwości użytkowych 2+ dla:
  • prefabrykowanych wyrobów z betonu zwykłego/betonu lekkiego/betonu komórkowego do zastosowań konstrukcyjnych
  • mieszanek związanych hydraulicznie do zastosowań w konstrukcji dróg
  • betonu towarowego do zastosowań konstrukcyjnych.
Przypominamy, że wraz z początkiem roku skończył się okres przejściowy dla określonych grup wyrobów (w tym także dla betonu towarowego), wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (poz. 1966, z późn. zm.),  co oznacza, że również w ich przypadku obowiązkowe staje się przeprowadzenie  procesu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, które zakończone jest wystawieniem przez producenta krajowej deklaracji właściwości użytkowych i oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym.
W naszej jednostce znajdą Państwo specjalistów z długoletnim doświadczeniem zdobywanym zarówno na rynku czeskim, jak i polskim. Cała komunikacja oraz dokumenty przez nas wydawane są w języku polskim, tak więc nie muszą się Państwo martwić o tłumaczenia. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Osoby kontaktowe

Ing. Ewelína Cuper-Kasprowicz

Mobil:
+420 734 432 131
Telefon:
+420 286 019 412
E-mail:
Pozycja:
kierownik jednostki certyfikującej, wyroby AC 207
Specjalizacja:
Oddział:
Dział certyfikacji i weryfikacji wyrobów