Výročí společnosti QUALIFORM, a.s., člen TZUS GROUP

Před deseti lety došlo k převzetí 100 % akcií společnosti QUALIFORM, a.s. V průběhu předchozích let se dařilo účinně využívat synergie majetkového propojení s TZÚS Praha, s.p. 


QUALIFORM, a.s. současně slaví čtvrtstoletí působení na českém trhu. Společnost poskytuje dlouhodobě nezávislé a komplexní služby pro podnikatelský sektor, širokou veřejnost a orgány státní správy. QUALIFORM, a.s., je uznávanou nezávislou organizací s příslušnými oprávněními v rámci svých činností, a to zejména ve zkušebnictví, technické podpoře stavebních projektů a certifikaci


QUALIFORM, a.s., je hrdým členem skupiny TZÚS GROUP, čítající více než 300 zaměstnanců s ročním obratem téměř 350 miliónů korun.