Účast TZÚS Praha, s.p., na twinningovém projektu

Ve dnech 3.10. až 4.10. 2023 se konalo odborné školení dle vybraných témat pro zástupce Ministerstva pro rozvoj hospodářství, obchodu a zemědělství (META) Ukrajiny a představitele dalších vládních institucí  v rámci twinningového projektu „Posílení institucionální kapacity Ministerstva pro rozvoj hospodářství, obchodu a zemědělství (META) Ukrajiny v oblasti národní infrastruktury kvality (NQI)“.
 
S ohledem na potřeby ukrajinských partnerů mise obsahovala přípravu a následnou prezentaci na témata:
  • vypracování Evropského technického posouzení (ETA),
  • postup vypracování národního technického schválení a přehled vypočtu nákladů na  tvorbu národního technického schválení,
  • posuzování žadatelů o jmenování notifikovanými a technickými přejímacími orgány 
  • školení o posuzování způsobilosti žadatelů o jmenování technickými přejímacími orgány (TAB) v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011
 
Přednášeli kolegové z Úseku pro technické posuzování (TAB) Ing. Jiří Studnička, Ph.D., a Úseku certifikace a osvědčování výrobků, Ing. Jozef Pôbiš.
 
 

Kontaktní osoby

Ing. Jiří Studnička, Ph.D.

Mobil:
+420 602 302 929
Telefon:
+420 286 019 445
Pozice:
ředitel úseku, předseda správní rady PAVUS, a.s.
Specializace:
vybavení silničních komunikací, mostní ložiska, mostní závěry, předpínací systémy
Pobočka:
Úsek pro technické posuzování (TAB)

Ing. Jozef Pôbiš

Mobil:
+420 734 432 075
Telefon:
+420 286 019 427
E-mail:
Pozice:
ředitel úseku
Specializace:
certifikace a osvědčování výrobků
Pobočka:
Úsek certifikace a osvědčování výrobků