Nový technický pokyn v certifikačním systému Osvědčeno pro stavbu

V rámci certifikačního systémy pro udělování značky shody „Osvědčeno pro stavbu“ vznikl nový TECHNICKÝ POKYN PRO POSOUZENÍ VHODNOSTI VÝROBKU DO STAVBY V ČESKÉ REPUBLICE na protihlukové clony. Tento technický pokyn je kompatibilní s příslušnými TKP a TP SJKP, aby značka shody „Osvědčeno pro stavbu“ posoudila vhodnost clony pro její zabudování na stavbách dopravní infrastruktury na území České republiky. Značka „OSVĚDČENO PRO STAVBU“ je důvěryhodnou informací pro všechny osoby a subjekty, které přicházejí do styku se stavebním výrobkem, že tento výrobek je vhodný pro zabudovávání do staveb v ČR. 

Značka shody „Osvědčeno pro stavbu“ slouží ke sdělení informace všem osobám a subjektům, které přicházejí do styku se stavebním výrobkem, že tento výrobek je vhodný pro zabudování do stavby na území České republiky.

Technickou specifikací, podle které se osvědčuje shoda a na kterou je odkaz v certifikátu Osvědčeno pro stavbu a v licenci pro používání značky, je technický pokyn.

Technický pokyn lze vypracovat pro stavební výrobky spadající pod harmonizovanou, neharmonizovanou regulovanou i pod neharmonizovanou neregulovanou sféru. Součástí TP je i stanovení rozsahu dalších požadavků, limitů nebo technických a technologických omezení podle požadavků rezortů a profesních sdružení. 

TP je vypracován pověřeným certifikačním orgánem a předkládá se ke schválení Svazu zkušeben pro výstavbu. TP se jednou za 3 roky aktualizují. V letošním roce náš certifikační orgán aktualizoval 23 TP pro stávající a potenciální klienty.

Vzhledem ke zvýšenému zájmu o certifikaci Osvědčení pro stavbu ve výrobkové oblasti protihlukové stěny, betonové prefabrikáty a prefabrikované garáže jsme vypracovali a pracujeme na vypracování nových příslušných TP, abychom pak urychlili proces certifikace a získání značky Osvědčeno pro stavbu pro naše klienty.

 


 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb

Ing. Jozef Pôbiš

Mobil:
+420 734 432 075
Telefon:
+420 286 019 427
E-mail:
Pozice:
ředitel úseku
Specializace:
certifikace a osvědčování výrobků
Pobočka:
Úsek certifikace a osvědčování výrobků