Inovační vouchery

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spustilo 5. března 2024 třetí výzvu programu "Inovační vouchery", která je zaměřena na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Tato výzva je určena malým a středním podnikům a výzkumným organizacím, které usilují o ochranu svých inovací, značek a designů. S finanční podporou ve výši 50 milionů korun cílí program na posílení konkurenceschopnosti a inovačního potenciálu tuzemských podniků.

V kontextu této iniciativy Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS) nabízí své služby v oblasti zkoušení a certifikace, které jsou klíčové pro podniky a organizace při přípravě patentových přihlášek. Podpora ze strany TZÚS se může stát zásadním prvkem v procesu získávání patentové ochrany, jelikož zkoušení a certifikace jsou klíčové kroky předcházející úspěšné registraci průmyslového vlastnictví.

Bližší informace o podávání žádostí a další detaily týkající se programu jsou dostupné zde

TZÚS poskytuje ucelenou podporu v procesu zkoušení a certifikace, jež je nezbytná pro zabezpečení práv průmyslového vlastnictví, čímž přispívá k udržitelnému rozvoji a konkurenceschopnosti českých podniků.

 

 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb