Certifikační orgán SBToolCZ - TZÚS Praha, s.p.

Od založení Národní platformy SBToolCZ v roce 2011 (zakladatelé: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební; Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. a Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o.) vydal certifikační orgán CO SBToolCZ – TZÚS Praha, s.p., již 32 certifikátů komplexní kvality návrhu budovy.

Certifikáty byly vydány v souladu s metodikou SBToolCZ zpracovanou pro hodnocení rodinných a bytových domů, administrativních a školských budov.
V rámci posuzování a certifikace byl hodnocen vliv budovy na životní prostředí, její sociálně kulturní aspekty, funkční a technická kvalita, ekonomické aspekty, management a lokalita umístění budovy.

V současnosti je uvažováno o zpracování metodiky SBToolCZ pro další druhy budov (např.: nemocnice, nádraží, terminály letišť, kulturní domy…). 

Za významnou budovu, které byl v letošním roce udělen stříbrný certifikát kvality návrhu budovy, lze považovat sídlo Nejvyššího kontrolního úřadu v Praze (viz obrázek certifikátu).
 

Kontaktní osoby

Ing. Milan Pálka

Mobil:
+420 602 118 512
Telefon:
+420 387 023 210, +420 387 221 452
E-mail:
Pozice:
ředitel pobočky, zástupce vedoucího AO/OS/COV/IO, vedoucí auditor QMS
Specializace:
certifikace budov - vedoucí CO SBToolCZ
Pobočka:
České Budějovice