Výzkum, vývoj, inovace, evropské projekty

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Úsek výzkumu, vývoje a inovací (VVI) zahájil svoji činnost v únoru 2005. Prvním úkolem bylo sledovat evropské normalizační a výzkumné programy a zapojovat se do nich, druhým pak aktivně se podílet na inovacích stavebních výrobků a technologií a navrhovat odpovídající postupy zkoušek, posouzení vhodnosti k určenému použití a hodnocení jejich vlastností s ohledem na plnění základních požadavků na stavby. Samostatně nebo ve spolupráci s organizacemi RDI se začaly postupně řešit i náročné úkoly vědeckého a aplikovaného výzkumu a vývoje.

Od roku 2006 bylo přihlášeno celkem šest evropských projektů, dodnes byly ukončeny dva tříleté (Solar Transfer a EracoBuild), nově byl zahájen projekt Geocluster. Úsek VVI je aktivní v evropském výzkumném prostoru – vedením CCTP (České stavební technologické platformy) dlouhodobě přispíval k aktivitám v rámci ECTP a E2BA jako NLP za ČR, byl aktivní v programech EurekaBuild I a EurekaBuild II, včetně pořádání mezinárodních workshopů a BE v ČR, vyvíjel přímou mezinárodní spolupráci (BTI Linz, IMBIGS Warszawa) atd. Již v širším zapojení pracovníků ostatních poboček jsou nadále rozvíjeny aktivity v rámci CZGBC, SBA aj. Vždy je dbáno o komplexní efekt a spokojenost konkrétních klientů, pro které je takto ústav schopen zabezpečit výstupy z úplného řetězce věda – výzkum – vývoj – inovace – užití až po příslušné certifikáty anebo národní či evropská technická oprávnění.

Významnou činnost vyvíjí dlouhodobě úsek VVI v oblasti zděných a smíšených konstrukcí: je vedoucím pracovištěm v ČR, řídí Centrum technické normalizace, má předsednictví TNK 37 a zastupuje ČR v CEN/TC 125, CEN/TC 250 / SC 6, jakož i v AGNB SG 10, dlouhodobě působí na TU v Brně a Ostravě v komisích pro udělování doktorátů, má čestné členství ve svazech výrobců apod. Prakticky všechny novodobé zdicí technologie prošly v posledních deseti letech prostřednictvím zkoušek a jejich vyhodnocení přes toto pracoviště až do praxe.

Od roku 2006 bylo dodnes vyřešeno 7 velkých inovačních projektů pro firmy: Pichler Wells (AT), Wienerberger CP a.s., Tondach s.r.o., LIAS Vintířov k.s., HELUZ s.r.o., XELLA ČR a H+H ČR. V současnosti probíhají anebo jsou připravovány další úkoly. Z vyřešených projektů evropského významu uveďme alespoň novodobé technologie zdění na PUR pěnu, komplexní vývoj nových průřezů zdicích prvků s integrovanou izolací, přípravu a zavedení Eurokódu 6, včetně Národní přílohy, významné zkoušky zděných stěn a objektů na účinky seismicity opět dovedené až do úprav Národní přílohy k Eurokódu 8, řešení problematiky požární odolnosti novodobých zdicích technologií apod. Zapojení do národního i evropského pre-normativního i co-normativního výzkumu je ve vybraných oborech zajišťováno v plné šíři.
Kromě zděných a smíšených konstrukcí je rozvíjena významně činnost zejména v oblasti obvodových plášťů a systémů staveb (ETICS, External thermal insulation aerated claddings, Vetures, Curtain walls, etc.) incl. its load-bearing substructures.

Rozsáhlá je i další činnost v řešení VVI úkolů (např. v oblasti dopravních staveb a technické infrastruktury), aktivní činnost v rámci normalizace domácí i zahraniční, práce ve 14 sektorových skupinách GNB CPD,  v 8 pracovních skupinách WG EOTA a ve 34 komisích TNK, CEN/TC nebo ISO. V podniku dále pracuje jednotné Centrum technické normalizace. O mezinárodním propojení pracovníků TZÚS Praha, s.p. svědčí i kolektivní nebo individuální členství v četných národních a mezinárodních organizacích jako ENBRI, RILEM, CIB, IABSE, IMS.

Doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc.
ředitel úseku VVI
Tel.: +420 541 235 303
Mobil: +420 602 545 477
E-mail: klouda@tzus.cz
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: