Představujeme naše zařízení... Zkušební trhací stroj VEB TIW na pobočce Ostrava

Zkušební trhací stroj VEB TIW s rozsahem do 1 000 kN slouží k provádění jednoosé zkoušky tahem za účelem zjišťování základních mechanických vlastností ocelí pro výztuž do betonu, v tomto případě převážně sedmidrátových a třídrátových pramenců pro předpínací výztuž. Zařízení je vybaveno optickým extenzometrem s vysokorychlostní kamerou umožňující provádět výpočty závislosti prodloužení na napětí v reálném čase a s rozsahem měřené délky do 500 mm.


Obr. 1: Zkušební trhací stroj VEB TIW s rozsahem do 1 000 kN


Obr. 2: Zkušební trhací stroj VEB TIW s aktivovaným optickým extenzometrem a vysokorychlostní kamerou.


Obr. 3: Zkušební trhací stroj VEB TIW při zkoušce tahem sedmidrátového pramence. V popředí monitor se záznamem zkoušky a jeho grafickým vyjádřením.


Obr. 4: Detailní pohled na monitor s veškerými informacemi o průběhu zkoušky, grafickým záznamem závislosti prodloužení na napětí a vypočtenými výsledky zkoušky. 

 

Ing. Stanislav Zrza
Hlavní specialista pro kovy ve stavebnictví
Tel.: +420 595 707 221
Mobil: +420 734 432 059
E-mail: zrza@tzus.cz