Podílíme se na vývoji nových produktů - užitný vzor získal ocenění

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka Ostrava, dlouhodobě spolupracuje s Vysokou školou báňskou- Technickou univerzitou Ostrava na vývoji nových produktů.

Jedním ze společných projektů je užitný vzor na produkt Vodotěsná a mrazuvzdorná betonová směs (Watertight and frost-resisting concrete mixture).

Technické řešení se týká vodotěsné a mrazuvzdorné betonové směsi na bázi pojiva, plniva a vody, jehož podstata spočívá v určitých hmotnostních podílech cementu, ocelárenské strusky, přírodního kameniva, přísady a vody a dále ve využití rozpadu ocelárenské strusky. Celkovou výhodu této směsi podle technického řešení lze spatřovat v jednoduchosti její přípravy, v racionálním využití ocelárenské strusky, a tím i v řešení ekologického problému, v možnosti vyrábět tyto betony jako nový stavební materiál a zejména pak ve zvýšení vodotěsnosti a mrazuvzdornosti, dosahované při aplikaci ocelárenské strusky jako náhrady přírodního kameniva.

Užitný vzor získal stříbrnou medaili na mezinárodní výstavě technických inovací, patentů a vynálezů, která se uskutečnila ve dnech 16. a 17. června 2016 v třinecké hale Werk Arena Třinec.

Ing. Vojtěch Šebek
ředitel pobočky Ostrava
Tel.: +420 595 707 201
Mobil: +420 606 724 644
E-mail: sebek@tzus.cz