Naše akreditované služby... Změny v inspekčním orgánu

V závěru roku 2016 úspěšně prošel inspekční orgán Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., (inspekční orgán č. 4003) reakreditačním posuzováním Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., na základě kterého bylo vydáno nové Osvědčení o akreditaci.

Zároveň došlo ke dni 17.1.2017 ke změně ve vedení inspekčního orgánu TZÚS Praha, s.p.


Novým vedoucím inspekčního orgánu se stal Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., který je také technickým vedoucím IO.


Inspekční orgán je akreditován pro inspekce provozovaných výtahů, výroben betonu a inspekce umělých lezeckých stěn - rozsah Osvědčení o akreditaci je uveden v jeho příloze.

 

Ing. Jiřina Srbková
ředitelka Úseku řízení jakosti
Tel.: +420 286 019 411
Mobil: +420 724 043 050
E-mail: srbkova@tzus.cz