Členství v organizacích... Novinky


Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací

Dne 28. 4. 2017 proběhlo 18. Valné shromáždění Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO), které se, mimo program vyplývající ze Stanov AAAO, zabývalo též problematikou procesů akreditace ČIA, o.p.s., ve vazbě na autorizaci a oznamování/notifikaci ÚNMZ. Byly přijaty závěry, které budou uplatněny na setkání ÚNMZ s řediteli autorizovaných a oznámených/notifikovaných osob dne 10. 5. 2017. Valnému shromáždění předsedal viceprezident AAAO, ředitel TZÚS Praha, s.p. Blíže viz web AAAO.

EUROLAB aisbl

Dne 4. 5. 2017 proběhlo v Boloni (Itálie) Valné shromáždění EUROLAB aisbl - evropské asociace, jejímiž členy jsou národní asociace zkušebních laboratoří. Za EUROLAB-CZ se zasedání zúčastnil jeho prezident, ředitel TZÚS Praha, s.p. Valné shromáždění bylo volební a ředitel TZÚS Praha, s.p., byl znovuzvolen do Řídicího výboru EUROLAB aisbl na další funkční období.


Meeting SG 17 v Ostravě

Dne 1. června 2017 se Ostrava stala místem setkání členů NB-CPR, Sector Group SG 17 (Structural Metallic Products Sector Group of Notified Bodies for the Construction Products Regulation No 305/2011). Akci organizovala za TZÚS Praha, s.p., Ing. Vladimíra Hlawiczková z pobočky Ostrava,  spolu s Ing. Martinem Sondelem, Ph.D. z ČSÚ s.r.o. 
26. zasedání Sektorové skupiny č. 17 pro konstrukční kovové výrobky se konalo na půdě Vysoké školy báňské –Technické University, a to přímo v Rektorském salónku.
Účast byla velmi bohatá. Akce se zúčastnilo 26 delegátů zahraničních Notified Bodies a 5 zástupců tuzemských Oznámených subjektů. Hlavním bodem jednání byly normy řady EN 1090 „Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí“ a problematika s nimi spojená. Všichni účastníci byli spokojeni s průběhem, organizací a zázemím celé akce, navíc počasí všem přálo. Proto někteří využili i příležitosti  zůstat déle v Ostravském regionu a navštívili zajímavá místa, např. Dolní oblast Vítkovic, která je národní kulturní památkou a nachází se poblíž centra Ostravy.

          
 

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz
ředitel podniku
Tel.: +420 286 019 418
Mobil: +420 720 312 664
E-mail: safarik@tzus.cz
Ing. Vladimíra Hlawiczková
zkušební technik
Tel.: +420 595 707 221
E-mail: hlawiczkova@tzus.cz