Aktuality

Nová služba... Zkoušení rakví podle norem ČSN 49 3160-1 a 3

Technický a zkušební ústav stavební zavedl novou službu – zkoušení rakví. Novelizace zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví přináší nové vymezení pojmu „konečná rakev“ a závazné požadavky na mechanické vlastnosti rakví, podle odst. 2 je nově konečnou rakví pevně zavřená rakev s lidskými pozůstatky určená pro jejich pohřbení, vyrobená z dřevěných desek nebo desek na bázi dřeva a splňující kritéria pevnosti rakve pro pohřbení nebo alespoň parametry ve shodě s určenou normou, definovanou v § 4a zákona o technických požadavcích...

Nová služba... Stanovení odolnosti proti prorůstání kořenů pro hydroizolace střech

TZÚS Praha, s.p., nabízí exkluzivně zprostředkování velmi speciální zkoušky prováděné podle ČSN EN 13948 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti prorůstání kořenů. Zkoušku provádí francouzská botanická laboratoř s dlouholetými zkušenostmi. Evropská norma ČSN EN 13948 specifikuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti hydroizolačních pásů a fólií proti prorůstání kořenů, vztahuje se však výhradně na výrobek (pás nebo fólii). Podle této normy není...

Na veletrhu FOR ARCH se představí více než 800 vystavovatelů ze 14 zemí světa

Blíží se čas jednoho z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších veletrhů v České republice. Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH se uskuteční již po osmadvacáté. Ve dnech 19. až 23. září ho mohou lidé navštívit v PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Stovky vystavovatelů na oblíbené akci představí zajímavé novinky, ale i zavedené produkty z oboru stavebních materiálů, elektrotechniky, zabezpečení, vytápění, alternativních zdrojů energie, dřevostaveb a bazénů, saun & spa. Návštěvníci se mohou těšit i na velmi zajímavý doprovodný program...

Publikujeme... Časopis Stavebnictví

  V čísle č. 9/2017 časopisu Stavebnictví vyšel článek našeho zaměstnance Ing. Pavla Rubáše, Ph.D. a pana MgA. Jiřího Hanka Design ve spojení se zvukovou pohltivostí protihlukových stěn .  

Publikujeme... časopis Metrologie 3/2017

V čísle č. 3/2017 časopisu Metrologie vyšel článek našeho zaměstnance Ing. Fratiška Molera   Metrologická stanice JUSTUR .  

Líbí se nám... HK ČR zveřejnila příručku GDPR a další praktické informace k tomuto nařízení

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“ -   General Data Protection Regulation ) má za cíl unifikovat ochranu osobních dat v rámci EU.

Pozvánka na veletrh FOR ARCH 2017

Ve dnech 19. - 23. 9. 2017 se bude konat 28. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH. Sdružení tří majetkově propojených firem TZÚS GROUP (TZÚS Praha, s.p., QUALIFORM, a.s., PAVUS, a.s.) zde bude mít svůj stánek. Zároveň bude Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., ve spolupráci s členy sdružení TZÚS GROUP, pořádat seminář Účinná podpora zvyšování kvality ve stavebnictví v rámci doprovodného programu veletrhu. Podrobnosti o semináři můžete naléz v sekci Semináře, zákaznické dny, veletrhy .  

Účast TZÚS Praha, s.p., na stavebním veletrhu BUDMA Poznaň 2017

Ve dnech 7. – 10. února 2017 se v polské Poznani konal pravidelný stavební veletrh BUDMA. Veletrh je zaměřen na široký okruh stavebních konstrukcí a jednotlivých druhů stavebních materiálů a výrobků. Již tradičně se veletrhu zúčastňují všichni významní výrobci na polském trhu. Letošního ročníku se tentokrát také zúčastnil Technický a zkušební ústav stavební s nabídkou služeb TZÚS GROUP  (konkrétně pak TZÚS Praha, s.p. a PAVUS a.s.). Stánek TZÚS (Pavilon 3, stánek č. 41) byl součástí společného stánku CzechTrade, ve kterém...