Aktuality

XII. ročník celostátního odborného semináře Otvorové výplně

Ve dnech 17. a 18. října 2017 se v Hradci králové uskutečnil již XII. ročník celostátního odborného semináře Otvorové výplně stavebních konstrukcí a Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., byl opět odborným garantem této akce. Úvodní slovo přednesl a účastníky přivítal ředitel podniku Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz. Kromě obvyklého tematického bloku o změnách a novinkách v oblasti legislativy a norem, byl letošní ročník zaměřen na dřevěná okna, včetně oken do památkově chráněných objektů, projektování a montáži...

Čím projdou hračky, než se dostanou k dětem

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., odštěpný závod Zkušební ústav lehkého průmyslu, je jednou z organizací, která m.j. testuje vhodnost hraček a výrobků pro děti z hlediska jejich zdravotní a konstrukční nezávadnosti. Tomuto zajímavému tématu se pořadu Víkend věnovala televize TV Nova, natáčení proběhlo v naší zkušebně v Českých Budějovicích. Záznam můžete zhlédnout na webu tn.nova.cz  zde . Výrobcům a dovozcům hraček nabízíme m.j. jiné služby v této oblasti, značku kvality  Bezpečná a kvalitní hračka .  ...

Na severu objevena další dosud neznámá mozaika Ladislava Lapáčka!

V průběhu certifikačního auditu podle ČSN EN ISO 9001:2016 na Speciální základní škole, Pod Parkem 2788, Ústí nad Labem-Severní Terasa, narazili naši auditoři na dosud neznámou mozaiku Ladislava Lapáčka. Jde o krásné dílo ze sedmdesátých let dvacátého století, jež je provedeno z prefabrikovaných skleněných kostek, zajímavostí je použití několika kostek ze zrcadloviny za navození efektu perleťového lesku. Signatura autora „L“ je vlevo dole. Mozaika, kterou jsme označili pracovním názvem „Moře a kosmos“ ve své kompozici opět kombinuje...

Účast TZÚS GROUP na veletrhu FOR ARCH 2017

Ve dnech 19. - 23. 9. 2017 se konal 28. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH. Sdružení tří majetkově propojených firem TZÚS GROUP (TZÚS Praha, s.p., QUALIFORM, a.s., PAVUS, a.s.) se zde prezentovalo formou stánku.   Zároveň pořádal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., ve spolupráci s členy sdružení TZÚS GROUP,  seminář  Účinná podpora zvyšování kvality ve stavebnictví  v rámci doprovodného programu veletrhu.    

Publikujeme... Časopis Stavebnictví

  V čísle č. 9/2017 časopisu Stavebnictví vyšel článek našeho zaměstnance Ing. Pavla Rubáše, Ph.D. a pana MgA. Jiřího Hanka Design ve spojení se zvukovou pohltivostí protihlukových stěn .  

Líbí se nám... HK ČR zveřejnila příručku GDPR a další praktické informace k tomuto nařízení

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“ -   General Data Protection Regulation ) má za cíl unifikovat ochranu osobních dat v rámci EU.

Publikujeme... časopis Metrologie 3/2017

V čísle č. 3/2017 časopisu Metrologie vyšel článek našeho zaměstnance Ing. Fratiška Molera   Metrologická stanice JUSTUR .  

Navštivte TZÚS GROUP stánek a seminář na veletrhu FOR ARCH 2017

Sdružení tří majetkově propojených firem  TZÚS GROUP   (TZÚS Praha, s.p., QUALIFORM, a.s., PAVUS, a.s.) bude mít poprvé vlastní stánek na veletrhu  FOR ARCH 2017 , kde Vás velmi rádi přivítáme. Najdete nás v hale č. 1, stánek číslo A19                     Umístění stánku v plánku haly 1      SEMINÁŘ v rámci doprovodného programu FOR ARCH 2017 Termín konání:    21.9.2017, 10-12 hod. Místo konání:     PVA EXPO PRAHA, sál č. 1 Název semináře:   ...