Aktuality

Přes překážky ke hvězdám – účast na pražském maratonu 2018

Dne 6. 5. 2018 se náš nejmenovaný kolega z pobočky Teplice aktivně zúčastnil běžecké události, kterou byl Maraton Praha s mimořádně krásnou tratí. Přes svou relativně krátkou historii se tento maraton řadí mezi nejprestižnější svého druhu na světě a Mezinárodní atletickou federací mu byla udělena zlatá známka, kterou drží jen 17 nejkvalitnějších městských maratonů. Start i cíl byly na Staroměstském náměstí, trať vedla srdcem metropole, běžet tento maraton je jako běžet napříč stoletími monumentálních staveb. Na startu se vybíhá za...

Zákaznický den TZÚS Praha, s.p., Stavby a stavební výrobky – nové přístupy, digitalizace

Dne 27.3.2018 se v sídle našeho podniku v Praze na Proseku uskutečnil „Zákaznický den TZÚS Praha, s.p.“ zaměřený na nové přístupy v oblasti stavebnictví v ČR a v EU. Pro velký zájem z řad našich zákazníků a partnerů o aktuální témata a úspěšný průběh zákaznického dne s aktivní diskuzí posluchačů, bude zákaznický den opětovně uspořádán dne 20.9.2018 ku příležitosti veletrhu FOR ARCH 2018. Na veletrhu FOR ARCH 2018 bude mít TZÚS Praha, s.p., opět svůj stánek se sdružením TZÚS GROUP, kde Vás rádi srdečně přivítáme. Úvodní...

Osvědčení o způsobilosti realizační firmy k provádění kontaktních zateplovacích systémů (ETICS)

Zateplování budov patří stále mezi velmi žádané stavební zakázky současnosti. Provedení zateplení objektů je na trhu nabízeno spoustou malých, středních i velkých firem. Pro investory/ objednatele tedy není jednoduchým rozhodnutím, kterou z firem zvolit. Vodítkem pro usnadění výběru vhodné realizační firmy může být pro investora předložení Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění vnějších kontaktních zateplovacích systémů (dále Osvědčení ETICS) . Toto osvědčení je řadu let vydáváno na základě splnění podmínek...

Není certifikát jako certifikát

Sekce kvality Hospodářské komory ČR ve spolupráci s CQS , jehož je TZÚS Praha, s.p., členem, připravila prospekt s výhodami akreditovaného certifikátu. V lednu 2018 byl uveřejněn v časopise KOMORA. Prospekt, který má unikátní komiksovou podobu, si můžete přečíst na str. 15 časopisu  zde .

Investujeme... Nové zkušební zařízení – automatický Vicatův přístroj KIK

  Nový automatický Vicatův přístroj odpovídá normám EN 196-3, 13279-2, 480-2, ASTM C191, C187 při použití odpovídajícího příslušenství. Přístroj byl vyvinutý na míru pro potřeby laboratoře cementů na pobočce Teplice ve spolupráci s externí firmou s cílem využívat jednoduché nastavení zkoušky z databáze jednotlivých testovacích profilů.   Vicatův přístoj je zařízení sloužící k určování poměru tuhnutí cementu – začátek a konec tuhnutí. Sada naplněných prstenců umístěných na skleněných destičkách se vkládá...

Nabídka služeb o.z. Zkušební ústav lehkého průmyslu

Odštěpný závod Zkušební ústav lehkého průmyslu TZÚS Praha, s.p. , provádí rozbory a zkouší mechanické, fyzikálně chemické a funkční vlastnosti následujících výrobků: Nabízíme: Vedle běžných laboratorních postupů využíváme následující instrumentální metody: Dále nabízíme metrologické služby – AKL č. 2223 v těchto oblastech:  

Účast TZÚS Praha, s.p., na mezinárodním stavebním veletrhu BUDMA Poznaň 2018

I v letošním roce, ve dnech 30.1.-2.2.2018, se v polské Poznani konal mezinárodní veletrh BUDMA , který je zaměřen na prezentaci služeb a produktů v oboru stavebnictví, např. stavebních materiálů, stavební chemie, nářadí a nástrojů, projektování a IT, výroby oken a dveří, intriérových prvků, komplexního vybavení budov a sportovišť. Veletrh přitahuje pozornost architektů, projektantů, stavebních firem, velkoobchodů, distributorů a obchodníků se stavebními prvky nejen z Polska, ale také ze zahraničí, hlavně Německa,...

Naše akreditované služby... Certifikace kvalifikovaného stavebního dodavatele (zákon č. 134/2016 Sb.)

  Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., je držitelem akreditace pro provádění certifikace v Systému certifikovaných stavebních dodavatelů , schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj ve smyslu § 233 až 240 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Roli garanta a správce pravidel toho systému převzal Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice. Certifikační orgán pro kvalifikaci stavebních dodavatelů (CO č. 3140) opětovně obdržel po úspěšném absolvování reakreditačního posuzování ČIA Osvědčení...