Aktuality

Mozaika v zasedací místnosti pobočky Teplice

Jde o dílo z roku 1977, jež je provedeno z prefabrikovaných skleněných kostek. Signatura autora je vpravo dole. Mozaika s názvem „Zkoušení a certifikace“ ve své kompozici kombinuje organické prvky - středový oranžový motiv a nad ním slunce a geometrické tvary - rastr obdélných barevných ploch a ocelové nosníky profilu „I“. Středový prvek kompozice je plochou klenbou v půdorysu. Mozaika v zásadě odkazuje na tradiční zaměření našeho podniku, jež spočívá ve zkoušení stavebních materiálů, konstrukcí a certifikaci. Celkově se jedná o kvalitní...

Podílíme se na projektech... Akustický katalog

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., dokončil zpracování otevřeného on-line katalogu laboratorně ověřených akustických vlastností stavebních konstrukcí a materiálů. Katalog byl řešen v rámci plánu standardizace – Programu rozvoje zkušebnictví ÚNMZ – číslo úkolu 16/5.11/204. Nedostatečné znalosti základního požadavku ochrana proti hluku v projekční a realizační praxi ČR a potřeba zdokonalování činnosti autorizovaných osob, poskytnutí jejich výstupů o špičkových akustických produktech se souhlasem výrobců na jednom místě online,...

Z naší historie... Video ke 20. výročí založení podniku z roku 1973

Níže můžete zhlédnout unikátní krátký film o našem podniku z roku 1973 v celkové délce cca 19 minut. Film na 16 mm pásce o délce 426 metrů ležel desítky let v našem archívu, odtud byl zachráněn a digitalizován.      

Investujeme... Zkušební zařízení pro měření tepelného odporu MPT-01

Součástí zkvalitnění služeb TZÚS Praha, s.p., je také kontinuální obnova a modernizace zkušebního zařízení. V souladu s tímto záměrem bylo pro pobočku v Českých Budějovicích pořízeno zcela nové zkušební zařízení pro měření tepelného odporu R [m 2 .K.W -1 ]  stavebních prvků a konstrukcí . Jedná se o zařízení pracující na principu kalibrované chráněné teplé skříně v souladu s normou ČSN EN ISO 8990:1998 - Tepelná izolace - Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu - Kalibrovaná a chráněná teplá...

Naše akreditované služby... Certifikace kvalifikovaného stavebního dodavatele (zákon č. 134/2016 Sb.)

Certifikační orgán pro kvalifikaci stavebních dodavatelů (CO č. 3140) obdržel po úspěšném absolvování mimořádného posuzování ČIA Osvědčení o akreditaci vydané podle akreditační normy ČSN EN ISO/IEC 17065 a nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek . Nové Osvědčení o akreditaci č. 754/2016 ze dne 22.12.2016 včetně přílohy. Zjednodušte si „papírování“ při podávání nabídek do veřejných výběrových řízení s ohledem na nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek! Protože víme,...

Veletrh BAU 2017 - evoluce nikoliv revoluce

Po dvou letech se opět otevřely brány Mnichovského stavebního veletrhu BAU 2017. Tento svátek všech zájemců o stavebnictví opět přivítal statisíce návštěvníků z celého světa. Na výstavní ploše přes 180 000 m 2 bylo možno shlédnout pestrou škálu výrobků napříč všemi odvětvími stavebního průmyslu. Letošní ročník byl zaměřen na čtyři aktuální témata, kterým se věnovaly jak expozice vystavovatelů, tak i doprovodné přednášky. Téma inteligentních fasád se zaměřilo na multifunkčnost obálkových konstrukcí budov, například jako nosiče...

Publikujeme... Perspektivy kvality 12/2016

V čísle 12/2016 časopisu Perspektivy kvality, vydávaném Českou společností pro jakost, vyšel článek našeho zaměstnance: Bc. Luboš Hausner - Systémy kvality v regulované sféře výroby stavebních výrobků Zároveň byl v tomto čísle publikován článek o průběhu Galavečera s Českou kvalitou , kde dne 8.11.2016 slavnostně předal ředitel podniku pan Ing. Šafařík-Pštrosz v rámci Galavečera s Českou kvalitou  značku Osvědčeno pro stavbu  výrobci  DITON s.r.o.  pro 4 stavební výrobky .  Značku za firmu DITON s.r.o. převzal...

Naše akreditované služby... Dozvuková komora

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., nabízí služby v oboru akustiky. Jedná se o měření zvukové pohltivosti v moderní dozvukové komoře. která se nachází v Teplicích. Objem komory 206 m3 společně s plochou vzorků 12 m2 umožňuje provádět zkoušky s vysokou přesností. Vlastní měření je založeno na měření doby dozvuku prázdné komory a komory se zkoušeným vzorkem. Z rozdílu doby dozvuku se stanovuje ekvivalentní pohltivá plocha vzorku a následně vážený činitel zvukové pohltivosti. Při vyhodnocení se provádí zatřídění do kategorie...