Aktuality

Investujeme... Zkušební zařízení pro měření tepelného odporu MPT-01

Součástí zkvalitnění služeb TZÚS Praha, s.p., je také kontinuální obnova a modernizace zkušebního zařízení. V souladu s tímto záměrem bylo pro pobočku v Českých Budějovicích pořízeno zcela nové zkušební zařízení pro měření tepelného odporu R [m 2 .K.W -1 ]  stavebních prvků a konstrukcí . Jedná se o zařízení pracující na principu kalibrované chráněné teplé skříně v souladu s normou ČSN EN ISO 8990:1998 - Tepelná izolace - Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu - Kalibrovaná a chráněná teplá...

Naše akreditované služby... Certifikace kvalifikovaného stavebního dodavatele (zákon č. 134/2016 Sb.)

Certifikační orgán pro kvalifikaci stavebních dodavatelů (CO č. 3140) obdržel po úspěšném absolvování mimořádného posuzování ČIA Osvědčení o akreditaci vydané podle akreditační normy ČSN EN ISO/IEC 17065 a nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek . Nové Osvědčení o akreditaci č. 754/2016 ze dne 22.12.2016 včetně přílohy. Zjednodušte si „papírování“ při podávání nabídek do veřejných výběrových řízení s ohledem na nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek! Protože víme,...

Veletrh BAU 2017 - evoluce nikoliv revoluce

Po dvou letech se opět otevřely brány Mnichovského stavebního veletrhu BAU 2017. Tento svátek všech zájemců o stavebnictví opět přivítal statisíce návštěvníků z celého světa. Na výstavní ploše přes 180 000 m 2 bylo možno shlédnout pestrou škálu výrobků napříč všemi odvětvími stavebního průmyslu. Letošní ročník byl zaměřen na čtyři aktuální témata, kterým se věnovaly jak expozice vystavovatelů, tak i doprovodné přednášky. Téma inteligentních fasád se zaměřilo na multifunkčnost obálkových konstrukcí budov, například jako nosiče...

Publikujeme... Perspektivy kvality 12/2016

V čísle 12/2016 časopisu Perspektivy kvality, vydávaném Českou společností pro jakost, vyšel článek našeho zaměstnance: Bc. Luboš Hausner - Systémy kvality v regulované sféře výroby stavebních výrobků Zároveň byl v tomto čísle publikován článek o průběhu Galavečera s Českou kvalitou , kde dne 8.11.2016 slavnostně předal ředitel podniku pan Ing. Šafařík-Pštrosz v rámci Galavečera s Českou kvalitou  značku Osvědčeno pro stavbu  výrobci  DITON s.r.o.  pro 4 stavební výrobky .  Značku za firmu DITON s.r.o. převzal...

Naše akreditované služby... Dozvuková komora

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., nabízí služby v oboru akustiky. Jedná se o měření zvukové pohltivosti v moderní dozvukové komoře. která se nachází v Teplicích. Objem komory 206 m3 společně s plochou vzorků 12 m2 umožňuje provádět zkoušky s vysokou přesností. Vlastní měření je založeno na měření doby dozvuku prázdné komory a komory se zkoušeným vzorkem. Z rozdílu doby dozvuku se stanovuje ekvivalentní pohltivá plocha vzorku a následně vážený činitel zvukové pohltivosti. Při vyhodnocení se provádí zatřídění do kategorie...

BIM - metoda pro komplexní modelování staveb

BIM (Building Information Modeling) představuje komplexní proces vytváření a správy dat o stavbě během celého jejího životního cyklu. V rámci tohoto procesu tak dochází k propojení přípravy, provádění a provozování stavby (včetně event. likvidace) do jednoho komplexního systému (digitálního informačního modelu stavby = "BIM model"), který umožňuje posuzování, efektivní správu a využívání dat od fáze projektové přípravy až přes celý životní cyklus stavby. Takový přístup umožní zejména zvýšení kvality a přípravy realizace staveb...

Naše akreditované služby... Změny v inspekčním orgánu

V závěru roku 2016 úspěšně  prošel inspekční orgán Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., (inspekční orgán č. 4003) reakreditačním posuzováním Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., na základě kterého bylo vydáno nové Osvědčení o akreditaci . Zároveň došlo ke dni 17.1.2017 ke změně ve vedení inspekčního orgánu TZÚS Praha, s.p. Novým vedoucím inspekčního orgánu se stal Ing. Pavel Rubáš, Ph.D. , který je také technickým vedoucím IO. Inspekční orgán je akreditován pro inspekce provozovaných výtahů, výroben...

Zlevněná vstupenka na veletrh FOR PASIV

  Ve dnech  9.-11. 2. 2017 se koná na výstavišti PVA EXPO PRAHA 5. veletrh nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb FOR PASIV .  Představí se zde jedničky v projektovém a rozpočtovém oboru, výstavbě a rekonstrukcích, dodávce stavebních materiálů, technického vybavení budov, diagnostice, auditech, poradenství či způsobu financování. Veletrh je určen jak pro koncového zákazníka, tak pro odborníky. Všichni návštěvníci zde mohou načerpat inspiraci a získat informace o rozšiřujícím se úsporném stavění. Je připraven doprovodný...