Aktuality

TZÚS Praha, s.p., na Velvyslanectví USA v Praze

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., splnil mimořádně náročná kvalifikační kritéria a byl vybrán jako nezávislá laboratoř pro provádění kontrolních zkoušek při stavebních úpravách budovy Velvystanectví USA v Praze, tj. Schönbornského paláce , včetně opěrných a ohraničujících zdí jeho rozsáhlé přilehlé zahrady na Malé Straně. V současné fázi stavebních prací byl TZÚS Praha, s.p., pověřen kontrolou všech vstupních surovin a průběžnou kontrolou provádění značného objemu betonových konstrukcí, včetně odběrů...

Kolik unese jedna sklenička na whisky?

TZÚS Praha, s.p., se zúčastnil zajímavého experimentu, který byl vysílán během pořadu Snídaně s Novou dne 29. 9. 2017. Běžně v našich laboratořích zkoušíme pevnost betonu, zdících prvků a dřeva či pevnost v tahu za ohybu na vzorcích vyrobených z cementu. Český výrobce nápojového skla Crystalex CZ, s.r.o. postavil pobočku Teplice před zajímavou otázku – kolik kilogramů unese jedna kvalitní sklenička na whisky z jeho běžné produkce? Reportáž můžete zhlédnout na webu společnosti Crystalex CZ, s.r.o. zde. Podotýkáme, že pevnost...

Vydán první certifikát kvality SBToolCZ návrhu školské budovy

  Certifikační  orgán TZÚS Praha, s.p., člen Národní platformy SBToolCZ vydal první certifikát kvality návrhu školské budovy. Nová metodika SBToolCZ pro hodnocení a certifikaci školských staveb – základních  a středních škol je určena pro rekonstrukce i pro novostavby těchto budov. Tato metodika byla týmem expertů dokončena v letošním roce. V říjnu 2017 jsme vydali první zlatý certifikát kvality návrhu na revitalizaci budovy „Střední školy – centrum odborné přípravy technickohospodářské“ v Praze 9, Českobrodská 362/32a. Cílový...

XII. ročník celostátního odborného semináře Otvorové výplně

Ve dnech 17. a 18. října 2017 se v Hradci králové uskutečnil již XII. ročník celostátního odborného semináře Otvorové výplně stavebních konstrukcí a Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., byl opět odborným garantem této akce. Úvodní slovo přednesl a účastníky přivítal ředitel podniku Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz. Kromě obvyklého tematického bloku o změnách a novinkách v oblasti legislativy a norem, byl letošní ročník zaměřen na dřevěná okna, včetně oken do památkově chráněných objektů, projektování a montáži...

Čím projdou hračky, než se dostanou k dětem

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., odštěpný závod Zkušební ústav lehkého průmyslu, je jednou z organizací, která m.j. testuje vhodnost hraček a výrobků pro děti z hlediska jejich zdravotní a konstrukční nezávadnosti. Tomuto zajímavému tématu se pořadu Víkend věnovala televize TV Nova, natáčení proběhlo v naší zkušebně v Českých Budějovicích. Záznam můžete zhlédnout na webu tn.nova.cz  zde . Výrobcům a dovozcům hraček nabízíme m.j. jiné služby v této oblasti, značku kvality  Bezpečná a kvalitní hračka .  ...

Na severu objevena další dosud neznámá mozaika Ladislava Lapáčka!

V průběhu certifikačního auditu podle ČSN EN ISO 9001:2016 na Speciální základní škole, Pod Parkem 2788, Ústí nad Labem-Severní Terasa, narazili naši auditoři na dosud neznámou mozaiku Ladislava Lapáčka. Jde o krásné dílo ze sedmdesátých let dvacátého století, jež je provedeno z prefabrikovaných skleněných kostek, zajímavostí je použití několika kostek ze zrcadloviny za navození efektu perleťového lesku. Signatura autora „L“ je vlevo dole. Mozaika, kterou jsme označili pracovním názvem „Moře a kosmos“ ve své kompozici opět kombinuje...

Účast TZÚS GROUP na veletrhu FOR ARCH 2017

Ve dnech 19. - 23. 9. 2017 se konal 28. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH. Sdružení tří majetkově propojených firem TZÚS GROUP (TZÚS Praha, s.p., QUALIFORM, a.s., PAVUS, a.s.) se zde prezentovalo formou stánku.   Zároveň pořádal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., ve spolupráci s členy sdružení TZÚS GROUP,  seminář  Účinná podpora zvyšování kvality ve stavebnictví  v rámci doprovodného programu veletrhu.    

Publikujeme... Časopis Stavebnictví

  V čísle č. 9/2017 časopisu Stavebnictví vyšel článek našeho zaměstnance Ing. Pavla Rubáše, Ph.D. a pana MgA. Jiřího Hanka Design ve spojení se zvukovou pohltivostí protihlukových stěn .