04. Stavební výrobky pro kovové konstrukce

Konstrukční kovové průřezy/profily Za tepla válcované, za studena tvarované nebo jinak vyráběné průřezy/profily různých tvarů (T, L, H, U, Z, I, žlábkové profily, úhelníky, uzavřené profily, trubky), ploché výrobky (plechy, tenké plechy, pásy), tyče, odlitky, výkovky vyrobené z různých kovových materiálů, nechráněné nebo chráněné proti korozi povrchovou úpravou, pro použití v kovových konstrukcích nebo ve spřažených kovových a betonových konstrukcích.
Za tepla válcované ocelové konstrukční profily kromě výrobků dodávaných dle EN 10025-1, EN 10210-1 a EN 10219-1, ČSN EN 10343§604_01_01.pdf
Ocelové plechy válcované za tepla nechráněné proti korozi kromě výrobků dodávaných dle EN 10 025-1 a EN 10343§604_01_02.pdf
Ocelové plechy a pásy válcované za studena nechráněné proti korozi§604_01_03.pdf
- ocelové plechy a pásy povrchově chráněné (pokovené, lakované aj.)§604_01_04.pdf
Zinko-titanové plechy a pásy§604_01_05.pdf
Plechy a pásy z mědi a slitin mědi§604_01_06.pdf
Plechy a pásy z hliníku a slitin hliníku bez povrchové úpravy a povlakované – položka přešla pod CPR§6Archiv TZÚS
Duté ocelové profily válcované za tepla uzavřené (čtvercového, obdélníkového, kruhového průřezu). – položka přešla pod CPR§6Archiv TZÚS
Ocelové za studena tvářené tenkostěnné profily a trubky kromě výrobků dodávaných dle EN 10219-1§604_01_09.pdf
Tyče, trubky a profily z hliníku a slitin hliníku - položka přešla pod CPR§6Archiv TZÚS
Konstrukční kovové stavební díly
a) Hotové kovové výrobky, jako jsou například nosníky, sloupy, schodiště, piloty a štětovnice, kolejnice a pražce, výrobky o průřezech řezané na míru pro určité aplikace Tyto výrobky mohou být použité v nosných konstrukcích včetně konstrukcí základů pozemních a inženýrských staveb
b) Hotové kovové rámové konstrukce pro zavěšené podhledy (velká zatížení) pro použití v rámových konstrukcích staveb na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
Mohou být nechráněné nebo chráněné povrchovou úpravou proti korozi, svařované nebo nesvařované
Konstrukční kovové a kombinované dílce a prvky pro použití v nosných konstrukcích a základech staveb§5a,604_02_01_a_b.pdf
Kolejnice§604_02_02_a.pdf
Výhybky a křižovatky§604_02_03_a.pdf
Sloupy kromě osvětlovacích stožárů§604_02_04_a.pdf
Konstrukční kovové a kombinované dílce a prvky (dílce kovového nebo kombinovaného ochranného zábradlí)§604_02_05_a.pdf
Pražce kovové§604_02_06_a.pdf
Portály pro dopravní značení§604_02_07_a.pdf
Půdní schody žebříkového typu: shrnovací, sklopné / skládací, výsuvné, výsuvné / spouštěné, výsuvné / vytahované§604_02_08_a.pdf
Ocelové a hliníkové konstrukční dílce§5a,604_02_09_a_b.pdf
Svařovací materiály pro použití v kovových konstrukcích staveb
obalené elektrody pro svařování a navařování§604_03_01.pdf
přídavné a svařovací dráty a plněné elektrody§604_03_02.pdf
Tavidla a kombinace s dráty a elektrodami§604_03_03.pdf
svařovací pásky§604_03_04.pdf
Pájky a tavidla§604_03_05.pdf
Konstrukční spojovací prostředky Kovové nýty, šrouby (matice a podložky) a H.R. svorníky (vysokopevnostní předepnuté šrouby), čepy, šrouby, kolejnicová upevňovadla pro použití v kovových konstrukcích staveb
Nýty§604_04_01.pdf
Čepy§604_04_02.pdf
Šrouby§604_04_03.pdf
Matice z korozivzdorné oceli§604_04_04.pdf
Šrouby z korozivzdorné oceli§604_04_05.pdf
Matice§604_04_06.pdf
Podložky§604_04_07.pdf
Ocelové šrouby samořezné a samovrtné§604_04_08.pdf
Šrouby samořezné a samovrtné z korozivzdorné oceli§604_04_09.pdf