Autorizovaná metrologická střediska

Ověřováním stanovených měřidel  se zjišťuje, zda konkrétní měřidlo - tzv. stanovené měřidlo odpovídá svojí přesností požadovaným metrologickým vlastnostem. AMS vydává ověřovací list, kterým se potvrzuje, že stanovené měřidlo vyhovuje požadavkům  příslušné normy nebo předpisu. Cílem je zajistit bezpečnost nebo správnost pro vyúčtování apod.

Při TZÚS Praha, s.p., působí autorizovaná metrologická střediska (AMS):

AMS K 28 při pobočce TIS

Rozsah činností:

  • měřidla protečeného množství vody (DN 15 až 200 v rozsahu průtoků od 0,005 až 200 m kubických za hodinu pro teplotní rozdíl 2,5 K až 170 K v rozsahu teplot 0 °C až 180 °C)
  • napínací soupravy na předpjatý beton (500 N až 104 kN)
  • měřidla tepla a chladu a jejich členy (DN 15 až 200 v rozsahu průtoků 0,05 až 200 m kubických za hodinu)

Kompletní rozsah činností AMS K 28 (rozhodnutí o autorizaci)

Kontaktní osoba:

Pracoviště Praha:
Josef Červenka,  vedoucí AMS K 28, e-mail: cervenka@tzus.cz, tel.: +420 286 019 478, +420 286 886 728, mobil: +420 724 067 855


AMS K69 při pobočce Ostrava

Rozsah činností:

  • měřidla protečeného množství vody (vodoměry na teplou a studenou vodu, objemové vodoměry, měřiče tepla a chladu s jejich členy - měřidel protečeného množství nosného média, jmenovitých světlostí DN 15 až DN 50 v rozsahu zkušebních průtoků 0,002 do 32 m3/h a teploty zkušebního média 10°C do 60°
  • zkoušky vodoměrů statickým tlakem

Kompletní rozsah činností AMS K69 (rozhodnutí o autorizaci)

Kontaktní osoba:

Ing. František Moler, vedoucí autorizovaného kalibračního střediska AMS K69 a akreditované kalibrační laboratoře č. 2275 pracoviště Ostava,
​auditor systémů řízení, energetický specialista Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, e-mail: moler@tzus.cz, tel.: +420 595 707 271, mobil: +420 724 337 085

Dokumenty ke stažení

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. František Moler

Mobil:
+420 724 337 085
Telefon:
+420 595 707 271
E-mail:
Pozice:
vedoucí AMS 69, energetický specialista MPO, vedoucí auditor IMS
Specializace:
AMS 69
Pobočka:
Ostrava

Josef Červenka

Mobil:
+420 724 067 855
Telefon:
+420 286 019 478
Pozice:
vedoucí oddělení, vedoucí kalibrační laboratoře, vedoucí AMS, prodej zkušební a měřící techniky PROCEQ
Specializace:
metrologie, nedestruktivní zkušebnictví
Pobočka:
Technicko inženýrské služby