Inspekce staveb

Inspekční činnost staveb je prováděna dle projektové dokumentace, norem či jiných specifikací, legislativních požadavků v místě stavby třetí, nezávislou stranou, inspekčním orgánem, který vystupuje během inspekční činnosti

  • v rámci objasňování příčiny neshod, tj. sbírá informace a vyhodnocuje je pro rozhodčí účely, pro posouzení stavu. Výstupem je inspekční zpráva, která jednoznačně identifikuje shodu, či neshodu ke konkrétní normě, projektové dokumentaci, technologii, legislativnímu požadavku či jiné specifikaci. V případě identifikovaných neshod stanoví konkrétní nápravná opatření vedoucí k jejímu odstranění,
  • nebo na základě svých zjištění potvrzuje kvalitu, tj. současný stav provádění a jeho výstupem je vedle inspekční zprávy i inspekční certifikát. Tato nezávislá činnost zvyšuje u zákazníka důvěru v  konečný produkt.

Dokumenty ke stažení

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb