13. Podpůrné dokumenty k TN

Skupina výrobkůPodskupinaSoubor
Přísady do stříkaného betonu a vibrolisovaného betonukontrolní list - 01.04.kl.kvd01_04_kl_kvd.pdf
Přísady do stříkaného betonu a vibrolisovaného betonukontrolní list - 01.04.kl.srv01_04_kl_srv.pdf
Beton pevnostních tříd C 12/15 (B15) a vyššíkontrolní list - 01.05az07.kl.srv01_05az07_kl_srv.pdf
Malty k injektážikontrolní list - 01.08.kl.kvd01_08_kl_kvd.pdf
Malty k injektážikontrolní list - 01.08.kl.srv01_08_kl_srv.pdf
Výrobky pro ochranu a opravy betonu pro použití v pozemních a inženýrských stavbáchkontrolní list - 01.09.kl.kvd01_09_kl_kvd.pdf
Výrobky pro ochranu a opravy betonu pro použití v pozemních a inženýrských stavbáchkontrolní list - 01.09.kl.srv01_09_kl_srv.pdf
Konstrukční výrobky z rostlého dřeva Mostní prvky, příhradové prvky, pražce (mostnice), podlahové prvky, stěnové prvky, střešní prvky, stropní prvky jako jsou nosníky, obloukové prvky, stropnice, krokve, sloupy, stožáry, piloty. Příhradové nosníky, podlahy, stěny, střechy, rámy, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní: A1(1), A2(1), B(1), C(1) A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E, (A1 až E)(3), F Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny proti ohni nebo biologickému napadeníkontrolní list - 03.01.kl03_01_kl.pdf
Asfalt pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy vozovekkontrolní list - 05.15.kl.kvd05_15_kl_kvd.pdf
Asfalt pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy vozovekkontrolní list - 05.15.kl.srv05_15_kl_srv.pdf
Asfaltové směsi a) pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy vozovek b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A1(FL)(1), A2(FL)(1), B(FL)(1), C(FL)(1), A1(FL)(2), A2(FL)(2), B(FL)(2), C(FL)(2), D(FL), E(FL) (A1(FL) až E(FL))(3), F(FL)kontrolní list - 05.16.kl.srv05_16_kl_srv.pdf
Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a bez něho) pro dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestáchkontrolní list - 08.01.kl08_01_kl_srv.pdf
Prověrka systému řízení výroby u výrobce při dohledukontrolní list - 08.01.kl08_01_kl_srv_dohled.pdf
Konstrukční těsněné sestavy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny a zastřešení a) pro přenos vlivů, které plně závisí na konstrukčním těsnění b) pro snížení nebezpečí v případě selhání těsněníkontrolní list - 09.08.kl09_08_kl.pdf
Kamenivo pro drážní stavbySTO - 09.16.01.sto09_16_01_sto.pdf
Metodický pokyn pro odběr vzorku výrobku a zkoušek při dohledu dle § 5 ke skupinám výrobků 08/01 a 10/04

Metodický pokyn č. 01/2017/KKP
ke sk. 08/01 a 10/04

MP 01/2017/KKP.pfd
Dodatek č. 1 k MP 01/2017/KKP k přechodu PPS z § 5a na §5

Dodatek č. 1 k metodickému pokynu č. 01/2017/KKP

Dod.č. 1 k MP 01/2017/KKP.pdf

Metodický pokyn ke stanovování požární odolnosti nenosných dělících stěn z deskových materiálůMetodický pokyn č. 02/2017/KKP
ke sk. 09/07, 09/09 a 11/06
MP 02/2017/KKP.pdf
Informace rozváděčeinformace 10_14

Informace rozváděče.pdf

Všeobecné kontrolní listyPrověrka KDV u dovozce/distributora při dohledukl_kvd_obecne.pdf
Všeobecné kontrolní listyPrověrka SŘV u výrobce při dohledukl_srv_obecne.pdf
Všeobecné kontrolní listyPočáteční prověrka SŘV v místě výrobypocatecni_proverka_srv_obecne.pdf
Všeobecné kontrolní listyPočáteční prověrka KDV u dovozce/distributorapocatecni_proverka_kdv_obecne.pdf
Metodika výběru- tepelná čerpadla Metodika_vyberu_tepelna_cerpadla.pdf