11. Stavební výrobky pro vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn, stropů, podlah

Podskupina§Soubor
Výrobky pro tuhé podlahové povrchy prvky:dlažební prvky, dlaždice, profily, mozaiky, parkety, deskové nebo mřížové kryty, podlahové rošty, tuhé laminované podlahoviny, výrobky na bázi dřeva, licí a potěrové materiály nosné systémy uváděné na trh jako sestavy: přístupové rampy, zdvojené podlahy pro vnitřní použití včetně uzavřených prostor veřejné dopravy, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A1FL1, A2FL1, BFL1, CFL1
A1FL2, A2FL2, BFL2, CFL2, DFL, EFL
(A1FL až EFL)3, FFL
Dlažební prvky, dlaždice, mozaiky z umělého kamene - položka přešla pod CPR§5a,7,8Archiv TZÚS
Keramické obkladové prvky podlahové§5a,7,811_01_05.pdf
Kovové deskové nebo mřížkové kryty, podlahové rošty§5a,7,811_01_06.pdf
Podlahoviny z masivního dřeva - parketové vlysy s perem/drážkou; mozaikové pakety; lamparkety z rostlého dřeva; spojované dílce z listnatého dřeva; frézované profily; prvky krycích podlah vč. parketových bloků, s obvodovým spojem - položka přešla pod NV§5a,7,8Archiv TZÚS
Lepené vícevrstvé podlahoviny na bázi dřeva§5a,7,811_01_08.pdf
Tuhé laminátové podlahoviny - položka přešla pod CPR§5a,7,8Archiv TZÚS
Licí podlahoviny na bázi syntetických pryskyřic§5a,7,811_01_10.pdf
Stěrkové podlahoviny na bázi syntetických pryskyřic§5a,7,811_01_11.pdf
Samonivelační licí hmoty a stěrkové hmoty na bázi silikátů, včetně speciálních§5a,7,811_01_12.pdf
Zdvojené podlahy§5a,7,811_01_13.pdf
Dlaždice z taveného čediče§5a,7,811_01_15.pdf
Dutinové podlahy§5a,7,811_01_16.pdf
Potěry na bázi cementu – použití do exteriéru§5a,7,811_01_17.pdf
Vsypy§5a,7,811_01_18.pdf
Dřevěné dýhované podlahoviny - položka přešla pod CPR§5a,7,8Archiv TZÚS
Pružné a textilní podlahoviny Stejnorodé a nestejnorodé pružné podlahové krytiny dodávané ve čtvercích, pásech nebo rolích (textilní podlahové krytiny zahrnující čtverce, plastové a pryžové pásy (aminoplastové termosetové podlahoviny); linoleum a korek; antistatické povlaky; volně kladené podlahové čtverce; pružné laminované podlahoviny pro vnitřní použití, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A1FL1, A2FL1, BFL1, CFL1
A1FL2, A2FL2, BFL2, CFL2, DFL, EFL
(A1FL až EFL)3, FFL
Položka přešla pod CPR§5a,7Archiv TZÚS
Pružné a textilní podlahoviny Stejnorodé a nestejnorodé pružné podlahové krytiny dodávané ve čtvercích, pásech nebo rolích (textilní podlahové krytiny zahrnující čtverce, plastové a pryžové pásy (aminoplastové termosetové podlahoviny); linoleum a korek; antistatické povlaky; volně kladené podlahové čtverce; pružné laminované podlahoviny pro venkovní použití
Položka přešla pod CPR§8Archiv TZÚS
Vnější a vnitřní obkladové prvky, desky, profily, panely, fasádní obklady (například obklady a profily z plastů, kompozitních materiálů, cihelných pásků, vláknocementových desek, prvky pro povrchové úpravy stěn a podhledů, tvarovaná chemicky odolná kamenina a keramické kachle)
Obkladové materiály na bázi dřeva pro vnitřní použití§711_04_01.pdf
Obkladové prvky, desky z přírodního kamene – položka přešla pod CPR§7Archiv TZÚS
Obkladové desky a fasádní obklady z břidlice – položka přešla pod CPR§7Archiv TZÚS
Vláknocementové desky vyztužené dřevěnými částicemi – položka přešla pod CPR§7Archiv TZÚS
Obklady z plastů§711_04_05.pdf
Keramické obkladové prvky§711_04_06.pdf
Tvarovaná chemicky odolná kamenina§711_04_07.pdf
Desky a tvarované prvky ze sklovláknobetonu (SVB)§711_04_08.pdf
Obkladové prvky (pásky) vápenopískové§711_04_09.pdf
Obkladové prvky (pásky) cihelné§711_04_10.pdf
Keramické kachle§711_04_11.pdf
Obkladové profily (schodišťové stupně) z přírodního kamene§711_04_12.pdf
Obkladové prvky, desky, profily z umělého kamene- položka přešla pod CPR§7Archiv TZÚS
Vláknocementové desky velkoformátové a maloformátové – položka přešla pod CPR§7

Archiv TZÚS

Plastové kompozitní WPC a NFC obklady§711_04_15.pdf
Panely, obkladové desky, prvky a profily, fasádní obklady, zavěšené podhledy, závěsné kostry, krytiny v rolích a šindele
a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární bezpečnost staveb, včetně šíření plamene po povrchu a odkapávání hmot z podhledů nebo bezpečnost při užívání nebo hygienické požadavky,
b) pro použití, na která se vztahují tepelně nebo zvukově izolační požadavky
c) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
Obklady z plastů§5a11_05_01_a.pdf
Obklady z plastů§711_05_01_b.pdf
Obklady z plastů§5a,7,811_05_01_c.pdf
Textilní krytiny v rolích (nebo dlaždicích) pro úpravu povrchů stěn a podhledů§5a11_05_02_a.pdf
Textilní krytiny v rolích (nebo dlaždicích) pro úpravu povrchů stěn a podhledů§711_05_02_b.pdf
Textilní krytiny v rolích (nebo dlaždicích) pro úpravu povrchů stěn a podhledů§5a,7,811_05_02_c.pdf
Zavěšené podhledy – položka přešla pod CPR§5aArchiv TZÚS
Zavěšené podhledy – položka přešla pod CPR§7Archiv TZÚS

Sádrokartonové desky, omítky a tence laminované podhledové prvky, sádrovláknité desky a kompozitní panely (lamináty), včetně příslušných doplňkových výrobků
a) v požárních stěnách, příčkách nebo stropech (nebo jejich obkladech), na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
b) ve stěnách, příčkách nebo stropech, zamýšlených pro zvýšení požární odolnosti konstrukčních prvků a/nebo pro dělení budov na požární úseky

Položka přešla pod CPR§5a,7,8Archiv TZÚS
Sádrokartonové samonosné podhledy§5a11_06_01_a_b.pdf
Sádrokartonové stěny/příčky§5a11_06_02_a_b.pdf