10. Technická zařízení staveb

Podskupina§Soubor
Prefabrikované komíny (prvky na výšku podlaží), komínové vložky (prvky nebo bloky), vícevrstvé komíny (prvky nebo bloky), jednovrstvé komínové bloky, díly volně stojících komínů a přilehlých komínů
Položka přešla pod CPR§6Archiv TZÚS
Komínové hlavy
Položka přešla pod CPR§8Archiv TZÚS
Stabilní požární systémy (výrobky pro požární poplach/detekci, stabilní hašení požárů, řízení požáru a kouře a pro potlačování výbuchu)
Hlásiče kouře nasávací - položka přešla pod CPR§5aArchiv TZÚS
Hlásiče teplot – položka přešla pod CPR§5aArchiv TZÚS
Hlásiče teplot – lineární hlásiče teplot (teplotní kabel)§5a10_03_03.pdf
Hlásiče plamene – položka přešla pod CPR§5aArchiv TZÚS
Hlásiče lineární – položka přešla pod CPR§5aArchiv TZÚS
Hlásiče kouře ionizační – položka přešla pod CPR§5aArchiv TZÚS
Hlásiče tlačítkové– položka přešla pod CPR§5aArchiv TZÚS
Hlásiče kouře kombinované – položka přešla pod CPR§5aArchiv TZÚS
Zařízení pro dodávku energie – položka přešla pod CPR§5aArchiv TZÚS
Ústředny EPS – položka přešla pod CPR§5aArchiv TZÚS
Požární detekční a poplachové systémy EPS§5a10_03_11.pdf
Sprejová zařízení vodní§5a10_03_12.pdf
Mlhová zařízení vodní§5a10_03_13.pdf
Pěnové zařízení na těžkou pěnu§5a10_03_14.pdf
Pěnové zařízení na střední pěnu§5a10_03_15.pdf
Pěnové zařízení na lehkou pěnu§5a10_03_16.pdf
Plynové hasicí zařízení na CO2§5a10_03_17.pdf
Plynové hasicí zařízení na inertní plyny§5a10_03_18.pdf
Plynové hasicí zařízení na HFC§5a10_03_19.pdf
Prášková hasicí zařízení§5a10_03_20.pdf
Sprinklerová zařízení vodní Sprinklerová zařízení vodní typ ESFR§5a10_03_21.pdf
Výrobky pro řízení požáru a kouře – přirozený odvod – položka přešla pod CPR§5aArchiv TZÚS
Výrobky pro řízení požáru a kouře – nucený odvod – položka přešla pod CPR§5aArchiv TZÚS
Zařízení pro potlačení výbuchu§5a10_03_24.pdf
Hlásiče kouře optické – položka přešla pod CPR§5aArchiv TZÚS
Sprinklerová zařízení – hlavní uzavírací armatury§5a10_03_26.pdf
Sprinklerová zařízení – čerpací zařízení§5a10_03_27.pdf
Sprinklerová zařízení – sprinklery – položka přešla pod CPR, kromě sprinklerů s jiným K faktorem než uvádí ČSN EN 12259-1+A1§5a10_03_28.pdf
Sprinklerová zařízení – poplachové zvony – položka přešla pod CPR§5aArchiv TZÚS
Sprinklerová zařízení – ventilové stanice mokré – položka přešla pod CPR§5aArchiv TZÚS
Sprinklerová zařízení – ventilové stanice suché – položka přešla pod CPR§5aArchiv TZÚS
Sprinklerová zařízení - ventilové stanice předstihové§5a10_03_32.pdf
Sprejová zařízení - sprejové hubice§5a10_03_33.pdf
Zařízení vodní a pěnová - ventilové stanice zaplavovací§5a10_03_34.pdf
Mlhová zařízení – mlhové hubice§5a10_03_35.pdf
Pěnová zařízení na těžkou pěnu- pěnotvorné soupravy§5a10_03_36.pdf
Pěnová zařízení - přiměšovací zařízení§5a10_03_37.pdf
Pěnová zařízení na střední pěnu - proudnice na střední pěnu§5a10_03_38.pdf
Pěnová zařízení na lehkou pěnu- pěnomet na lehkou pěnu§5a10_03_39.pdf
Plynová hasicí zařízení – speciální hlásiče požáru – položka přešla pod CPR§5aArchiv TZÚS
Plynová hasicí zařízení – vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče - položka přešla pod CPR§5aArchiv TZÚS
Plynová hasicí zařízení – neelektrická řídicí a zpožďovací zařízení – položka přešla pod CPR§5aArchiv TZÚS
Plynová hasicí zařízení – neelektrická blokovací zařízení – položka přešla pod CPR§5aArchiv TZÚS
Plynová hasicí zařízení na halony – hubice na halony§5a10_03_44.pdf
Plynová hasicí zařízení – pružné spoje – položka přešla pod CPR§5aArchiv TZÚS
Plynová hasicí zařízení na inertní plyny – hubice na inertní plyny§5a10_03_46.pdf
Plynová hasicí zařízení – zpětné ventily – položka přešla pod CPR§5aArchiv TZÚS
Prášková zařízení – hubice na prášek§5a10_03_48.pdf
Pěnová zařízení na těžkou pěnu- pěnotvorné hubice§5a10_03_49.pdf
Klapky pro řízení odvodu kouře a tepla – položka přešla pod CPR§5aArchiv TZÚS
Spínače průtoku vody; Klapky pro řízení odvodu kouře a tepla ze silničních tunelů v případě požáru – položky přešly pod CPR§5aArchiv TZÚS
Aerosolová hasicí zařízení§5a10_03_52.pdf
Generátory aerosolu pro aerosolová hasicí zařízení§5a10_03_53.pdf
Ohebná potrubí a pružné spoje pro rozvod vody SHZ (typ 1 nebo typ 2)§5a10_03_54.pdf
Systémy detekce plynů§5a10_03_55.pdf
Stabilní pěno-vodní lafetová proudnice (monitor)§5a10_03_56.pdf
Systém videodetekce požáru§5a10_03_57.pdf
Požárně-bezpečnostní zařízení snižující trvale obsah kyslíku v chráněném úseku§5a10_03_58.pdf
Obslužné pole požární ochrany (OPPO)§5a10_03_59.pdf
Klíčový trezor požární ochrany (KTPO)§5a10_03_60.pdf
Stabilní hasicí zařízení - spojky pro vodní a pěnové SHZ§5a10_03_61.pdf
Stabilní hasicí zařízení - Svěrné odbočky pro vodní a pěnové SHZ§5a10_03_62.pdf
Stabilní hasicí zařízení - tvarovky(fitinky) pro vodní a pěnové SHZ§5a10_03_63.pdf
Stabilní hasicí zařízení - zpětné ventily§5a10_03_64.pdf
Požární uzávěry mimo výrobky uvedené pod poř. číslem 1 v tab. 8
Poklopy (uzávěry ve vodorovných požárně dělicích konstrukcích)§510_04_01.pdf
Rolety svisle nebo vodorovně posuvné§510_04_02.pdf
Požární uzávěry o průřezu menším než 90 000 mm2§510_04_03_nepl.pdf
Vzduchotechnické požární klapky - položka přešla pod CPR§5Archiv TZÚS
Uzávěry pásových dopravníků§510_04_05.pdf
Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí§510_04_06.pdf
Požární uzávěr - kanalizační protipožární přepážka, samozhášecí kus§510_04_07.pdf
Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí podle ČSN EN 1366-12§510_04_08.pdf
Větrací mřížky podle ČSN EN 1364-5, pokud jsou určeny do nenosných stěn§510_04_09.pdf
Zařízení pro přípravu teplé vody a ústřední vytápění s výjimkou zařízení spalujících plynná paliva, tepelná čerpadla
Zásobníkové ohřívače vody s vodním ohřevem§710_05_01.pdf
Zásobníkové ohřívače vody s parním ohřevem§710_05_02.pdf
Zásobníkové ohřívače vody s elektrickým ohřevem (akumulační)§710_05_03.pdf
Zásobníkové ohřívače vody s kombinovaným ohřevem§710_05_04.pdf
Zásobníkové ohřívače vody na pevná paliva – položka přešla pod CPR§7Archiv TZÚS
Zásobníkový ohřívač vody na kapalná paliva§710_05_06.pdf
Elektrická otopná tělesa-sálavá topidla, vyhřívací panely, radiátory naplněné kapalinou, teplovzdušné ventilátory§710_05_07.pdf
Elektrická otopná tělesa - akumulační kamna§710_05_08.pdf
Elektrická otopná tělesa - topné folie§710_05_09.pdf
Elektrické průtokové ohřívače§710_05_10.pdf
Elektrokotle§710_05_11.pdf
Teplovodní kotle na pevná a kapalná paliva§710_05_12.pdf
Nízkotlaké parní kotle na pevná a kapalná paliva§710_05_13.pdf
Tepelná čerpadla§710_05_14.pdf
Akumulační nádrže§710_05_15.pdf
Výměníky a výměníkové stanice§710_05_16.pdf
Zařízení pro vytápění vnitřních prostor na pevná a kapalná paliva a) v budovách b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
Sporáky na pevná paliva – položka přešla pod CPR§7Archiv TZÚS
Sporáky na pevná paliva – položka přešla pod CPR§5a,7,8Archiv TZÚS
Kamna s varnou plotnou na pevná paliva – položka přešla pod CPR§7Archiv TZÚS
Kamna s varnou plotnou na pevná paliva – položka přešla pod CPR§5a,7,8Archiv TZÚS
Kamna na pevná paliva – položka přešla pod CPR§7Archiv TZÚS
Kamna na pevná paliva – položka přešla pod CPR§5a,7,8Archiv TZÚS
Kamna na dřevěné piliny – položka přešla pod CPR§7Archiv TZÚS
Kamna na dřevěné piliny – položka přešla pod CPR§5a,7,8Archiv TZÚS
Kamna na dřevo – položka přešla pod CPR§7Archiv TZÚS
Kamna na dřevo – položka přešla pod CPR§5a,7,8Archiv TZÚS
Krby a krbová kamna na dřevo, krbové vložky – položka přešla pod CPR§7Archiv TZÚS
Krby a krbová kamna na dřevo, krbové vložky – položka přešla pod CPR§5a,7,8Archiv TZÚS
Kamna na kapalná paliva - položka přešla pod CPR§7Archiv TZÚS
Kamna na kapalná paliva - položka přešla pod CPR§5a,7,8Archiv TZÚS
Kamna s varnou plotnou na kapalná paliva - položka přešla pod CPR§7Archiv TZÚS
Kamna s varnou plotnou na kapalná paliva - položka přešla pod CPR§5a,7,8Archiv TZÚS
Ohřívače vzduchu na pevná a kapalná paliva§710_06_09_a.pdf
Ohřívače vzduchu na pevná a kapalná paliva§5a,7,810_06_09_b.pdf
Zařízení pro vytápění vnitřních prostor bez vlastního zdroje energie a) v budovách b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
Otopná tělesa pro ústřední vytápění – desková – položka přešla pod CPR§5a,7,8Archiv TZÚS
Otopná tělesa pro ústřední vytápění – článková – položka přešla pod CPR§5a,7,8Archiv TZÚS
Otopná tělesa pro ústřední vytápění – konvektory bez ventilátoru – položka přešla pod CPR§5a,7,8Archiv TZÚS
Otopná tělesa pro ústřední vytápění – konvektory s ventilátorem – položka přešla pod CPR§5a,7,8Archiv TZÚS
Otopná tělesa pro ústřední vytápění – trubková – položka přešla pod CPR§5a,7,8Archiv TZÚS
Solární kolektory a absorbéry solární energie§710_07_06_a.pdf
Solární kolektory a absorbéry solární energie§5a,7,810_07_06_b.pdf
Chladicí, vzduchotechnická a klimatizační zařízení, klimatizační jednotky
Místní a ústřední klimatizační jednotky§710_08_01.pdf
Nástřešní klimatizační jednotky§710_08_02.pdf
Klimatizační přístroje v uspořádání SPLIT, MULTI SPLIT a VRV (podokenní, podstropní, nástěnné, kazetové)§710_08_03.pdf
Větrací, vytápěcí a chladicí jednotky (podokenní, podstropní, nástěnné, kazetové)§710_08_04.pdf
Jednotky pro zpětné získávání tepla (regenerační a rekuperační)§710_08_05.pdf
Chladicí a mrazicí zařízení (chladicí a mrazicí boxy) – položka přešla pod CPR§7Archiv TZÚS
Blokové chladicí jednotky nekompresorové – absorpční - položka přešla pod CPR§7Archiv TZÚS
Blokové chladicí jednotky kompresorové –pístové, šroubové, spirálové - položka přešla pod CPR§7Archiv TZÚS
Zařízení pro přípravu chladicí vody (chillery) - položka přešla pod CPR§7Archiv TZÚS
Jednotkové odsávače a odlučovače (prachu a exhalací)§710_08_10.pdf
Ventilátory (k zabudování do staveb)§710_08_11.pdf
Zvlhčovače§710_08_12.pdf
Odvlhčovače§710_08_13.pdf
Ventilační turbíny§710_08_14.pdf
Rozvodné systémy vzduchotechnických a klimatizačních zařízení
a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární bezpečnost,
b) pro použití, na která se nevztahují požadavky na požární bezpečnost
Rozvodné systémy z nekovových materiálů včetně příslušenství (kruhových i nekruhových průřezů)§5a10_09_01_a.pdf
Rozvodné systémy z nekovových materiálů včetně příslušenství (kruhových i nekruhových průřezů)§810_09_01_b.pdf
Rozvodné systémy z kovových materiálů včetně příslušenství (kruhových i nekruhových průřezů)§5a10_09_02_a.pdf
Rozvodné systémy z kovových materiálů včetně příslušenství (kruhových i nekruhových průřezů)§810_09_02_b.pdf
Upevňovací prvky a upevňovací systémy pro potrubní rozvody a rozvody vzduchotechniky
a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární bezpečnost,
b) pro použití, na která se nevztahují požadavky na požární bezpečnost
Upevňovací prvky a upevňovací systémy pro potrubní rozvody a rozvody vzduchotechniky pro použití, na která se vztahují požadavky na požární bezpečnost§5a10_10_01_a.pdf
Upevňovací prvky a upevňovací systémy pro potrubní rozvody a rozvody vzduchotechniky pro použití, na která se nevztahují požadavky na požární bezpečnost§810_10_01_b.pdf
Regulační, směšovací a zdravotně technické armatury, filtry a odlučovače systémů pro dopravu a rozvody
a) vody určené pro lidskou spotřebu
b) kapalin, kromě vody určené pro lidskou spotřebu
Vodovodní baterie – kohoutkové, pákové, termostatické, samouzavírací, nízkotlaké a termostatické směšovací armatury§5a10_11_01_a.pdf
Automatická elektrická řídící zařízení pro domácnost a podobné účely – elektricky ovládané vodní ventily§5a,710_11_02_a_b.pdf
Napouštěcí plovákové ventily WC, tlakové splachovače WC a pisoárových mís§710_11_03_b.pdf
Filtry a odlučovače určené pro dopravu a rozvody kapalin§5a,710_11_06_a_b.pdf
Nádrže a zásobníky (s objemem nad 300l) pro skladování látek ohrožujících životní prostředí kromě nádrží a zásobníků pro plyny
Beztlakové nadzemní nádrže z termoplastů a kompozitních materiálů pro skladování látek ohrožujících životní prostředí§5a10_12_01.pdf
Beztlakové podzemní nádrže - z betonu, termoplastů a ostatní pro skladování látek ohrožujících životní prostředí, mimo nádrží kovových§5a10_12_02.pdf
Nádrže kovové nadzemní na skladování látek ohrožujících životní prostředí (topná nafta a pod.)§5a10_12_03.pdf
Nádrže kovové podzemní na skladování látek ohrožujících životní prostředí (topná nafta a pod. )§5a10_12_04.pdf
Beztlakové podzemní nádrže z termoplastů pro skladování látek ohrožujících životní prostředí, které jsou určené k instalaci pod úroveň terénu s následným dodatečným statickým zajištěním§5a10_12_05.pdf
Beztlakové podzemní nádrže – z kompozitních materiálů pro skladování látek ohrožujících životní prostředí§5a10_12_06.pdf
Domovní zásuvky a vidlice
Domovní zásuvky a vidlice§710_13_01.pdf
Nástěnné rozvaděče pro montáž na povrch a nástěnné zapuštěné rozvaděče:
a) na které se nevztahují požadavky na požární odolnost nebo kouřotěsnost
b) na které se vztahují požadavky na požární odolnost nebo kouřotěsnost
Nástěnné rozváděče pro montáž na povrch a nástěnné zapuštěné rozváděče
a) na které se nevztahují požadavky na požární odolnost nebo kouřotěsnost
§710_14_01_a.pdf
Nástěnné rozváděče pro montáž na povrch a nástěnné zapuštěné rozváděče
b) na které se vztahují požadavky na požární odolnost nebo kouřotěsnost
§5a10_14_01_b.pdf
Elektrické a optické kabely:
a) s třídou reakce na oheň Aca, B1ca, B2ca nebo Cca
b) s třídou reakce na oheň Dca, Eca, nebo Fca
Elektrické a optické kabely:
a) s třídou reakce na oheň Aca, B1ca, B2ca nebo Cca
b) s třídou reakce na oheň Dca, Eca, nebo Fca
§5,710_15_01.pdf
Systémy pro ochranu kabelových tras proti požáru
Systémy pro ochranu kabelových tras proti požáru (jen kabelové kanály)§5a10_16_01.pdf
Kabelové trasy se zachováním funkčnosti v podmínkách požáru
Kabelové trasy se zachováním funkčnosti v podmínkách požáru§5a10_17_01.pdf