08. Stavební výrobky pro otvorové výplně

Podskupina§Soubor
Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a bez něho) pro dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách
Požárně odolné popřípadě kouřotěsné dveře (vyjma motoricky ovládaných dveří - viz TN 08.01.01.b) a příslušné zabudované kování s použitím pro dělení požárních/ kouřových úseků§508_01_01_a.pdf
Požárně odolné, popřípadě kouřotěsné motoricky ovládané dbeře (vyjma otočných - viz TN 08.01.01.a) a příslušné zabudované kování s použitím pro dělenípožárních/kouřových úseků§508_01_01_b.pdf
Požárně odolná případně kouřotěsná vrata a příslušné zabudované kování s použitím pro dělení požárních/ kouřových úseků§508_01_02.pdf
Požárně odolná okna a příslušné zabudované kování§508_01_03.pdf
Stavební kování pro dveře a vrata pro dělení na požární / kouřové úseky a na únikových cestách, pro ochranu proti tlakové vodě
Kování pro dveře a vrata pro dělení na požární / kouřové úseky a na únikových cestách§5a08_02_01.pdf
Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a bez něho) pro použití, na která se vztahují další specifické požadavky, zejména ochrana proti hluku a tepelná ochrana, těsnost a bezpečnost při užívání
Okna (neobsažená v poř. číslech 1 a 6)§708_03_01.pdf
Dveře (neobsažené v poř. číslech 1 a 4)§708_03_02.pdf
Vrata, brány, závory a mříže – položka přešla pod CPR§7Archiv TZÚS
Dveře a vrata (s příslušným kováním nebo bez něho) pouze pro použití uvnitř budov
Dveře (neobsažené v poř. číslech 1 a 3)§808_04_01.pdf - od 1.2.2019 zrušen
Vrata (neobsažená v poř. číslech 1 a 3) – položka přešla pod CPR§8Archiv TZÚS
Zárubně
Zárubně§708_05_01.pdf
Střešní světlíky, střešní okna
a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární odolnost (např. pro dělení na požární úseky)
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
c) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru - Výrobky vyžadující zkoušení - Výrobky „považované za vyhovující“ bez zkoušení
d) pro použití přispívající k vyztužení střešní konstrukce
e) pro použití, na která se vztahují předpisy o nebezpečných látkách
f) pro použití jiná
Střešní okna§5a,7,808_06_01_a_b_c_d_e_f.pdf
Střešní světlíky§5a,7,808_06_02_a_b_c_d_e_f.pdf
Uzávěry/okenice a rolety (s příslušným kováním nebo bez něho) vnější použití
Položka přešla pod CPR§8Archiv TZÚS