05. Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla

Podskupina§Soubor

Tepelně izolační výrobky (hotové výrobky a výrobky určené pro vytváření na místě)
a) Pro všechna použití kromě těch, na které se vztahují požadavky o reakci na oheň

b) Pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní:
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F

Desky z tvrdých lehčených hmot mimo pěnový (EPS) a extrudovaný (XPS) polystyrén, pěnový tvrdý polyuretan (PUR), fenolickou pěnu (PF), pěnové sklo (CG), exp. perlit (EPB) a exp. korek (ICB), polyetylénovou pěnu (PEF) a přírodní organická vlákna§5a,7,805_01_11_a_b.pdf
Pěnový polyetylén a mikroporézní pryž§5a,7,805_01_12_a_b.pdf
Tvrdá polyuretanová pěna nanášená stříkáním na střechy – položka přešla pod CPR§5a,7,8Archiv TZÚS
Tvrdá polyuretanová pěna nanášená stříkáním na stěny, podhledy, zásobníky apod.) – položka přešla pod CPR§5a,7,8Archiv TZÚS
Tvrdá polyuretanová pěna nanášená stříkáním pro jiné účely než plošné, neuvedené v hEN 14315-1; 14318-1; 14319-1; 14320-1§5a,7,805_01_15_a_b.pdf
Tepelně izolační betony§5a,7,805_01_16_a_b.pdf
Polystyrénbeton§5a,7,805_01_17_a_b.pdf
Celulózová izolace§5a,7,805_01_18_a_b.pdf
Průmyslově vyráběné textilní tepelně a zvukově izolační materiály§5a,7,805_01_19_a_b.pdf
Izolace technického zařízení budov (TZB) a průmyslové instalace§5a,7,805_01_20_a_b.pdf
Desky z přírodních organických vláken§5a,7,805_01_21_a_b.pdf
Tepelně a zvukově izolační materiály zhotovené z přírodních vláken foukáním in situ§5a,7,805_01_22_a_b.pdf
Hydroizolace
a) hydroizolační vrstvy, střešní pojistné hydroizolační vrstvy, parotěsné vrstvy v budovách, střešní lité hydroizolační sestavy
b) hydroizolační pásy a fólie, střešní hydroizolační pásy a fólie v budovách
c) hydroizolační pásy a fólie, hydroizolační vrstvy střešní pojistné hydroizolační vrstvy, střešní hydroizolační pásy a fólie, parotěsné vrstvy, střešní lité hydroizolační sestavy pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
d) střešní pojistné hydroizolační vrstvy, střešní hydroizolační pásy a fólie, střešní lité hydroizolační sestavy pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru - výrobky vyžadující zkoušení - výrobky „považované za vyhovující“ bez zkoušení
Asfaltované pásy§5a,7,805_02_01_a_b_c_d.pdf
Asfaltované pásy (spodní vrstvy střech)§5a,7,805_02_02_a_b.pdf

Lité hydroizolační a parotěsné materiály určené pro střechy na bázi:
-bitumenových emulzí a roztoků modifikovaných polymery
-pružných nenasycených polyesterových pryskyřic vyztužených skleněnou tkaninou
-elastických nenasycených polyesterů
-bitumenů modifikovaných polymery aplikovaných za tepla
-polyuretanů
-bitumenových emulzí a roztoků
-polymerů dispergovaných ve vodě

§5a,7,805_02_03_a_b_c_d.pdf
Fólie z plastů (spodní vrstvy střech)§6,705_02_04_a_b_c_d.pdf
Fólie z plastů (vrchní vrstvy střech)§5a,6,7,805_02_05_a_b_c_d.pdf
Hydroizolační materiály pro inženýrské a dopravní stavby
Materiály k vytváření hydroizolačních vrstev na inženýrských stavbách s výjimkou hydroizolačních hmot k provádění izolací nátěrem nebo nástřikem§5a05_03_01.pdf
Hydroizolační hmoty k provádění izolací nátěrem nebo nástřikem§5a05_03_02.pdf
Hydroizolační materiály pro izolaci podlah, základových van, stěn, vodorovných konstrukcí, výrobky pro těsnění spár a prostupů železnobetonových vodonepropustných kontrukcí
Asfaltované pásy§705_04_01.pdf
Fólie z plastů§705_04_02.pdf
Tekuté hydroizolační hmoty§705_04_03.pdf
Hydroizolační pásy a hydroizolační těsnící pásky na bázi bentonitu§705_04_04.pdf
Ploché a profilované plechy
a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární odolnost (např. pro dělení na požární úseky)
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
c) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru - výrobky vyžadující zkoušení - výrobky „považované za vyhovující“ bez zkoušení
d) pro použití přispívající k vyztužení střešní konstrukce
e) pro použití, na která se vztahují předpisy o nebezpečných látkách
f) pro použití jiná
střešní krytiny z plechových rovinných desek - střešní krytiny z vlnitých plechů a plechů imitujících tvar taškové krytiny - střešní krytiny z trapézových plechů - střešní krytiny plechové hladké na drážky nebo lišty§5a05_05_01_a_b_c_d_e.pdf
střešní krytiny z plechových rovinných desek - střešní krytiny z vlnitých plechů a plechů imitujících tvar taškové krytiny - střešní krytiny z trapézových plechů - střešní krytiny plechové hladké na drážky nebo lišty§5a05_05_01_b.pdf
střešní krytiny z plechových rovinných desek - střešní krytiny z vlnitých plechů a plechů imitujících tvar taškové krytiny - střešní krytiny z trapézových plechů - střešní krytiny plechové hladké na drážky nebo lišty§805_05_01_b_c_f.pdf
Střešní tašky, pokrývačská břidlice, kamenná krytina a šindele, prefabrikované spřažené kompozitní nebo sendvičové panely
a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární odolnost (např. pro dělení na požární úseky)
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
c) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru - výrobky vyžadující zkoušení - výrobky „považované za vyhovující“ bez zkoušení
d) pro použití přispívající k vyztužení střešní konstrukce
e) pro použití, na která se vztahují předpisy o nebezpečných látkách
f) pro použití jiná
Střešní asfaltové šindele včetně příslušenství ze stejného materiálu§5a,7,805_06_01_b_c.pdf
Kompletizované střešní dílce nenosné včetně příslušenství ze stejného materiálu§705_06_03_a_b_c_d.pdf
Dřevěné střešní šindele včetně příslušenství z téhož materiálu; preventivně chemicky chráněné proti napadení biotickými škůdci§5a,705_06_04_a_b.pdf
Výrobky z břidlice a přírodního kamene pro skládanou střešní krytinu – položka přešla pod CPR§7,8Archiv TZÚS
Střešní krytinové tašky z plastů včetně příslušenství ze stejného materiálu§5a,7,805_06_06_b_c.pdf
Prefabrikované spřažené kompozitní nebo sendvičové panely s požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní (A1 až E)(3), F a s požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení požáru - výrobky vyžadující zkoušení - položka přešla pod CPR§8Archiv TZÚS
Prefabrikované spřažené kompozitní nebo sendvičové panely pro použití, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A1(1) , A2(1) , B(1), C(1) - položka přešla pod CPR§5aArchiv TZÚS
Samonosné průsvitné střešní sestavy (kromě sestav na bázi skla)
a) pro použití ve střechách a při střešních úpravách
b) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při posuzování vnějšího požáru - výrobky vyžadující zkoušení - výrobky „považované za vyhovující“ bez zkoušení
c) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
Prosvětlovací desky plastové (v provedení hladké, profilované)§5a,7,805_07_01_a_b_c.pdf
Stavební a prosvětlovací střešní desky z termoplastů zahrnující desky polymethylmetakrylátové s dvojitou a trojitou stěnou§705_07_02_a.pdf
Stavební a prosvětlovací střešní desky z termoplastů zahrnující desky polymethylmetakrylátové s dvojitou a trojitou stěnou§705_07_02_c.pdf
a) Římsové a okapové prvky pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
b) Systémy pro přístup na střechu, lávky a stupadla, příslušenství střešních krytin pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru - výrobky vyžadující zkoušení - výrobky „považované za vyhovující“ bez zkoušení
c) Římsové a okapové prvky, mechanické upevňovací prvky pro střešní krytiny, příslušenství střešních krytin pro použití jiná
Okapní žlaby, trouby a tvarovky plastové§5a,7,805_08_01_a.pdf
Okapní žlaby, trouby a tvarovky plastové§805_08_01_c.pdf
Okapní žlaby, trouby a tvarovky kovové§5a,7,805_08_02_a.pdf
Okapní žlaby, trouby a tvarovky kovové§805_08_02_c.pdf
Okapní plechy, lemování, oplechování apod. kovové§5a,7,805_08_03_a.pdf
Okapní plechy, lemování, oplechování apod. kovové§805_08_03_c.pdf
Římsové a okapní prvky plastové a kompozitní§5a,7,805_08_04_a.pdf
Římsové a okapové prvky plastové a kompozitní§805_08_04_c.pdf
Římsové prvky kovové, vláknocementové, sklovláknobetonové, betonové, vápenopískové příp. keramické§5a,7,805_08_05_a.pdf
Římsové prvky kovové, vláknocementové, sklovláknobetonové, betonové, vápenopískové příp. keramické§805_08_05_c.pdf
Systémové lemování střešních prostupů a kompozitní dilatační díly§7,805_08_06_b.pdf
Systémové lemování střešních prostupů a kompozitní dilatační díly§805_08_06_c.pdf
Příslušenství střešních krytin (mřížky proti hmyzu, trny proti dosedání ptáků aj.)§7,805_08_07_b.pdf
Příslušenství střešních krytin (mřížky proti hmyzu, trny proti dosedání ptáků aj.)§805_08_07_c.pdf
Mechanické upevňovací prvky pro střešní krytinu (kovové)§805_08_08_c.doc
Nátěry a nástřiky pro ochranu povrchu střešních krytin nebo krytin včetně stříkané vrstvy tepelné izolace (PU pěna)§7,805_08_09_b.pdf
Nátěry a nástřiky pro ochranu povrchu střešních krytin nebo krytin včetně stříkané vrstvy tepelné izolace (PU pěna)§805_08_09_c.pdf
Bezpečnostní střešní háky kovové§7,805_08_10_b.pdf
Bezpečnostní upevňovací body a zařízení proti pádu z výšky (kotvicí body a zařízení) pro trvalé osazení do střešních knstrukcí, kovové§805_08_10_c.pdf
Sněhové zachytače plastové a kompozitní§7,805_08_11_b.pdf
Sněhové zachytače plastové a kompozitní§805_08_11_c.pdf
Sněhové zachytače kovové, vláknocementové, sklovláknobetonové, betonové, vápenopískové, příp. keramické§7,805_08_12_b.pdf
Sněhové zachytače kovové, vláknocementové, sklovláknobetonové, betonové, vápenopískové, keramické§805_08_12_c.pdf
Zařízení pro přístup na střechu - lávky, plošiny, stupně plastové a kompozitní§7,805_08_13_b.pdf
Zařízení pro přístup na střechu - lávky, plošiny, stupně kovové, betonové, vláknocementové, sklovláknobetonové, příp. keramické§7,805_08_14_b.pdf
Žlabové háky plastové a kompozitní§7,805_08_15_b.pdf
Žlabové háky kovové§7,805_08_16_b.pdf
Pórovité kamenivo, expandované hlíny, škváry a obdobné výrobky určené pro tepelně izolační zásypy
Položka přešla pod CPR§7Archiv TZÚS
Vnější tepelně izolační kompozitní systémy s omítkou včetně montovaných s nebo bez vzduchové mezery a meziokenní vložky
a) pro vnější stěny, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
b) pro vnější stěny, bez požadavku reakce na oheň
Vnější tepelně izolační kompozitní systémy s omítkou (ETICS)§5a05_10_01_a_b.pdf
Vnější montované větrané zateplovací systémy§5a05_10_02_a_b.pdf
Vnější zateplovací systémy s kontaktně aplikovaným obkladem§5a05_10_03_a_b.pdf
Tmely, maltoviny, lepidla a těsnící pásky
a) pro konstrukční použití v pozemních a inženýrských stavbách
b) pro vnitřní a vnější použití v pozemních a inženýrských stavbách
c) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
Lepidla pro nosné díly dřevěných konstrukcí§605_11_01_a.pdf
Tmely elastické a plastické§705_11_01_b.pdf
Tmely, maltoviny a lepidla na bázi minerálních pojiv pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní§5a,6,705_11_01_c.pdf
Lepidla pro prvky konstrukcí neuvedená v TN 05.11.01 a§605_11_02_a.pdf
Tmely, maltoviny a lepidla na bázi organických pojiv pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní§5a,6,705_11_02_c.pdf
Tmely, maltoviny a lepidla na bázi minerálních pojiv pro konstrukční použití v pozemních a inženýrských stavbách§605_11_03_a.pdf
Těsnící pásky pro překrytí spár§705_11_03_b.pdf
Tmely, maltoviny a lepidla na bázi organických pojiv pro konstrukční použití v pozemních a inženýrských stavbách§605_11_04_a.pdf
Lepidla pro lepení podlahových prvků a podlahovin§705_11_04_b.pdf
Tmely a lepidla pro těsnění a spojování detailů střešního pláště§705_11_05_b.pdf
Spárovací malty (tmely) pro obkladové prvky a dlažby§705_11_06_b.pdf
Samonivelační tmely pro horizontální spáry§705_11_07_b.pdf
Tmely vyrovnávací a lepicí pro stavební materiály (mimo keramické obkladové prvky a podlahoviny)§705_11_08_b.pdf
Tmely, maltoviny a lepidla na bázi minerálních pojiv pro vnitřní a vnější použití v pozemních a inženýrských stavbách§705_11_09_b.pdf
Tmely, maltoviny a lepidla na bázi organických pojiv pro vnitřní a vnější použití v pozemních a inženýrských stavbách§705_11_10_b.pdf
Pěna pro lepení zdicích prvků při zhotovování zdiva. Vztahuje se také na lepidlo na bázi organického pojiva s minimálním nárůstem objemu po vytlačení z obalu.
Poznámka: Návrhové hodnoty mechanických vlastností zdiva lepeného na pěnu musejí být stanoveny zvlášť podle předpokladů uvedených v tab. 2.
§5a,6,705_11_11_a_b_c.pdf
Výrobky pro požární přepážky a požární těsnění a výrobky ochranu proti požáru (včetně ochranných povrchových úprav)
a) na které se vztahují požadavky na požární odolnost
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
Požární tmely§5a,7,805_12_01_a_b.pdf
Požární ucpávky§5a,7,805_12_02_a_b.pdf
Výrobky pro protipožární ochranné nátěry, obklady a nástřiky
Protipožární nátěry a nástřiky
- vyjma reaktivních (intumescentních) nátěrů (nátěrových systémů) pro požární ochranu konstrukční oceli – viz 05.13.02
- vyjma omítek a omítkových sestav určených pro požárně odolné aplikace – viz 05.13.03
§5a05_13_01.pdf
Protipožární nátěry a nástřiky. Jen reaktivní (intumescentní) nátěry (nátěrové systémy) pro požární ochranu konstrukční oceli§5a05_13_02.pdf
Protipožární nátěry a nástřiky. Jen omítky a omítkové sestavy určené pro požárně odolné aplikace§5a05_13_03.pdf
Protipožární obklady (požárně ochranné panely, desky, rohože a soustavy) (Obkladové dlaždice se pokládají za panely nebo desky s menšími rozměry)§5a05_13_04.pdf
Výrobky pro impregnaci dřeva, ochranné nátěry a povlaky dřeva, kovů a zdiva
Výrobky pro ochranné nátěry a povlaky minerálních podkladů a zdiva§505_14_01.pdf
Ochranné nátěry a povlaky kovových prvků§505_14_02.pdf
Ochranné nátěry a povlaky dřevěných prvků§505_14_03.pdf
Výrobky pro napouštění (impregnaci) dřeva určeného pro stavby§505_14_04.pdf
Asfalt pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy vozovek
Asfalty pro silniční účely nemodifikované – položka přešla pod CPR§6Archiv TZÚS
Asfalty pro silniční účely modifikované – položka přešla pod CPR§6Archiv TZÚS
Asfalty ředěné a fluxované – položka přešla pod CPR§6Archiv TZÚS
Asfaltové emulze – položka přešla pod CPR§6Archiv TZÚS
Pojiva pro elastický mostní závěr§605_15_05.pdf
Asfaltové směsi
a) pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy vozovek
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A1FL1, A2FL1, BFL1, CFL1,
A1FL2, A2FL2, BFL2, CFL2, DFL, EFL
(A1FL až  EFL)3, FFL
Asfaltový koberec otevřený§605_16_01.pdf
Litý asfalt a asfaltový mastix pro vodotěsné úpravy§605_16_02.pdf
Asfaltocementový beton. Asfaltem obalená kostra pro vrstvu z asfaltocementového betonu.§605_16_03.pdf
Doplňkové výrobky pro betonové vozovky
Položka přešla pod CPR§8Archiv TZÚS
Obrácené střešní izolační sestavy (bez hydroizolační vrstvy)
Obrácené (inverzní) střešní izolační sestavy (bez hydroizolační vrstvy)§605_18_01.pdf
Průmyslově vyráběné zvukově izolační materiály:
a) pro všechna použití kromě těch, na která se vztahují požadavky reakce na oheň
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E
(A1 až E)3, F

 
Průmyslově vyráběné zvukově izolační materiály ve formě rohoží a/nebo desek na bázi kompozitních materiálů/ostatních materiálů, které mohou/nemusí obsahovat:
- polymerní materiály
- recyklované plasty/pryž
- vlákna (polymerní /gumárenská)
- další aditiva (korek, bitumen, aerogel atd.)
Výrobky mohou (nemusí) mít profilovaný povrch a mohou (nemusí) být opláštěné jednostranně/oboustranně.
§5a,7,805_19_01_a_b.pdf
Výstužné síťoviny pro tepelně izolační systémy
Skleněné síťoviny pro výztuž hmot na bázi cementu
- základní síťovina
- zesilující síťovina
§605_20_01.pdf
Sestavy pro hydroizolace mostovek
Sestavy určené pro hydroizolaci mostovek§605_21_01.pdf
Sestavy vnitřně vodotěsných desek, včetně spojovacích pásů pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E
(A1  až E)3, F

 
Sestavy vnitřně vodotěsných desek, včetně spojovacích pásů pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní§5a,7,805_22_01.pdf