03. Stavební výrobky ze dřeva a dřevěné konstrukce

Podskupina§Soubor
Konstrukční výrobky z rostlého dřeva Mostní prvky, příhradové prvky, pražce (mostnice), podlahové prvky, stěnové prvky, střešní prvky, stropní prvky jako jsou nosníky, obloukové prvky, stropnice, krokve, sloupy, stožáry, piloty. Příhradové nosníky, podlahy, stěny, střechy, rámy, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní:
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny proti ohni nebo biologickému napadení
Dřevo na stavební konstrukce – položka přešla pod CPR§5a, 6Archiv TZÚS
Konstrukční prvky z masivního dřeva§5a, 603_01_02.pdf
Mostní prvky§5a, 603_01_03.pdf
Příhradové prvky z masivního dřeva spojované mechanickými spojovacími prostředky (svorníky, hmoždíky, kolíky, vruty, hřebíky, hřebíkovými deskami apod.)§5a, 603_01_04.pdf
Pražce (mostnice) Dřevěné podpory kolejí (příčné pražce, výhybkové pražce a mostnice)§5a, 603_01_05.pdf
Podlahy, stěny, střechy, rámy - položka přešla pod CPR§5a, 6Archiv TZÚS
Dřevěné rámové a roubené prefabrikované stavební sestavy
Dřevěné rámové a roubené prefabrikované stavební sestavy§5a03_02_01.pdf
Dřevěné sloupy venkovního vedení
Položka přešla pod CPR§6Archiv TZÚS
Konstrukční lepené lamelové výrobky a jiné lepené výrobky ze dřeva. Mostní prvky, příhradové prvky, podlahové prvky, stěnové prvky, střešní prvky, stropní prvky a prvky krovů, jako jsou nosníky, obloukové prvky, stropnice, krokve, sloupy, stožáry, piloty atd. Příhradové nosníky, podlahy, stěny, střechy, rámy, schodiště. Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny proti ohni nebo biologickému napadení.
Dřevo nastavované zubovitým spojem- položka přešla pod CPR§5aArchiv TZÚS
Lepené dřevo§5a03_04_02.pdf
Mostní prvky z lepeného dřeva§5a03_04_04.pdf
Příhradové prvky a nosníky z lepeného dřeva spojované mechanickými spojovacími prostředky (svorníky, hmoždíky, kolíky, vruty, hřebíky, styčníkovými deskami s trny, hřebíkovými deskami apod.)§5a03_04_05.pdf
Podlahy, stěny, střechy, rámy z křížem lepeného dřeva§5a03_04_06.pdf

Schodiště z lepených prvků a nosné a nenosné lepené prvky schodišť včetně zábradlí zajišťující komunikaci mezi podlažími, nejsou určené do exteriérů – třída ohrožení 3 bez účinné chemické ochrany a jako únikové požární schodiště.
Schodišťová sestava sestává například ze stupňů, podest, schodnic, bočnic, nosné konstrukce, madel, zábradlí, upevňovacích prvků atd.
Některé dílce (např. stupně, podstupnice, bočnice) se používají také pro obklady schodů a jejich okolí. Obklady mohou být pochozí vodorovné a nepochozí vodorovné, svislé a šikmé, kde nosnou funkci plní jiné materiály (např. betonová schodiště, kovová schodiště, sendvičová aj.), potom se na tyto prvky vztahují všechny požadavky mimo únosnosti u pochozích nenosných ploch a mimo únosnosti a protikluznosti u obkladů nepochozích.

Při zabudování je nutné respektovat vlastnosti použitého nosného materiálu, zejména pevnost a pružnost.
§5a03_04_07.pdf
Skládací a výsuvné půdní schody§5a03_04_08.pdf
Spojovací prostředky pro konstrukční výrobky ze dřeva Hmoždíky do dřeva, prstencové hmoždíky, válečkové ocelové a dřevěné kolíky, vruty do dřeva, svorníky se závity, hřebíky do dřeva. Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny proti ohni nebo biologickému napadení.
kolíky§703_05_01.pdf
vruty§703_05_02.pdf
hřebíky§703_05_03.pdf
svorníky§703_05_04.pdf
Smykové desky a hmoždíky, ozubené hmoždíky, desky s prolisovanými trny, hřebíkové desky pro konstrukční dřevěné výrobky
Ocelové spojovací prostředky (smykové desky, ozubené hmoždíky, styčníkové desky s trny, hřebíkové desky aj.)§603_06_01.pdf
Lehké nosníky a sloupy z kompozitních materiálů na bázi dřeva (včetně T-nosníků, tj. kombinace nosník/deska)
Lehké nosníky a sloupy z kompozitních materiálů na bázi dřeva (včetně T-nosníků, tj. kombinace nosník/deska)§5a03_07_01.pd
Prvky pro spřažené dřevobetonové konstrukce
Spřažené dřevobetonové prefabrikované dílce§603_08_01.pdf
Ocelové spojovací prostředky (smykové desky, ozubené hmoždíky, styčníkové desky s trny, hřebíkové desky aj.)§603_08_02.pdf
Konstrukční spojovací prostředky§603_08_03.pdf