Technické návody

KOMPLETNÍ SEZNAM TN 2018 včetně neplatných

 

Technické návody (TN) jsou technickým dokumentem vypracovaným pro stavební výrobky uvedené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále NV163), kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Technické návody na výrobky posuzované podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích (CPR) jsou označeny jako neplatné ke stažení, příp. jsou k dispozici na vyžádání v archivu TZÚS.

Technické návody jsou ve výlučném vlastnictví Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, proto jakýkoliv zásah či jejich svévolné přepracování či případné použití pro další účely je zásahem do autorského práva vlastníka.

TZÚS Praha, s.p., se účastní vypracování TN a koordinuje činnosti týkající se jejich aktualizace.

Kompletní seznam technických návodů ve formátu PDF je ke stažení níže.

 

Technické návody:


01. Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb

02. Stavební výrobky pro zděné stavby

03. Stavební výrobky ze dřeva a dřevěné konstrukce

04. Stavební výrobky pro kovové konstrukce

05. Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla

06. Stavební výrobky ze skla

07. Stavební výrobky pro kanalizační systémy a rozvody kapalin a plynů

08. Stavební výrobky pro otvorové výplně

09. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení

10. Technická zařízení staveb

11. Stavební výrobky pro vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn, stropů, podlah

12. Stavební výrobky pro hygienická zařízení a ostatní speciální výrobky

13. Podpůrné dokumenty k TN

 

Dokumenty ke stažení