Klasyfikacja ogniowa i ekspertyzy

Filia PBS sporządza ekspertyzy przeciwpożarowe, opinie eksperckie i aplikację wyników badań konstrukcji budowlanych i wyrobów w celu przeprowadzenia certyfikacji, procesu budowlanego i procesu odbioru.
Rozszerzona aplikacja wyników badań odporności ogniowej przeprowadzana jest zgodnie z normą ČSN EN 15269-.. (zamknięcia przeciwpożarowe); ČSN EN 15254-.. (konstrukcje nienośne); ČSN EN 15080-.. (konstrukcje nośne); ČSN EN 15882-.. (instalacje robocze – uszczelnienia przejść, szczelin, rurociągi wentylacyjne).
Klasyfikację odporności ogniowej i reakcji na ogień wyrobów i i konstrukcji budowlanych przeprowadza się zgodnie z normami klasyfikacyjnymi serii ČSN EN 13501-.. a następnie konstrukcje budowlane są klasyfikowane wg rodzajów konstrukcji zgodnie z ČSN 73 0810.

Zakres działalności:

  • nośne i nienośne przegrody ogniowe (pionowe, ukośne i poziome)
  • zamknięcia przeciwpożarowe, dymoszczelne i przeciwpożarowo-dymoszczelne
  • drzwi przystankowe wind
  • przeciwpożarowe powłoki ochronne i okłady konstrukcji budowlanych
  • systemy uszczelniające przejść kabli i rurociągów przez konstrukcje przegród ogniowychsystemy uszczelniające szczelin budowlanych
  • kominy i wkłady kominowe
  • rurociągi wentylacyjne i wentyle

Formularz kontaktowy