Zintegrowany system zarządzania (IMS, ISM, ISŘ, IS)

Dla klientów, którzy korzystają z kilku systemów zarządzania (QMS, EMS, BOZP oraz niektórych pozostałych), proponujemy jednoczesny, łączony audyt wszystkich uznawanych systemów.

U klientów, którzy połączyli elementy różnych systemów w jeden, całościowy system kontrolny, przeprowadza się tzw. audyt zintegrowany.

Korzyści z łączonych bądź zintegrowanych audytów:

  • oszczędność czasu oraz kosztów dla klienta
  • wzrost świadomości pracowników weryfikowanej organizacji na temat jedynego funcjonującego sytsemu zarządzania
  • wzrost świadomości pracowników i kierownictwa organizacji o stopniu zaawansowania funkcjonującego sytsemu zarządzania
  • certyfikat z wykazem norm wszystkich certyfikowanych systemów

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozycja:
Dyrektor Działu certyfikacji systemów zarządzania i Działu marketingu
Specjalizacja:
Oddział:
Dział certyfikacji systemów zarządzania i Dział marketingu