Jednostka certyfikująca systemy zarządzania nr 3001

Jednostka certyfikująca systemy zarządzania nr. 3001 TZUS Praha s.p. posiada akredytację  Czeskiego Instytu Akredytacji o.p.s. według normy ČSN EN ISO/IEC 17021:2011 w zakresie określonym w załącznikach do świadectwa akredytacji.

TZUS Praha s.p.  jest również członkiem CQS – Czeskiego Stowarzyszenia Certyfikacji Systemów Jakości (akredytownego organu certyfikującego nr 3029), które jest pełnoprawnym członkiem międzynarodowej sieci instytucji certyfikacyjnych IQNet.

Przy pozyskiwaniu certyfikatu w instytucji będącej członkiem CQS IQNet możemy Państwu zaproponować certyfikat uzawany w krajach na 4 kontynentach i dostępny w wielu wersjach językowych. Więcej informacji o działalności CQS mogą Państwo uzyskać ma stronie internetowej www.cqs.cz, natomiast o działalności sieci IQNet pod adresem www.iqnet-certification.com.

Jedną z  możliwości, która rozszerza ofertę TZUS Praha s.p., jest przeprowadzenie audytu razem z partnerską instytucją Qualiform a.s., akredytowanym organem certyfikującym nr 3011, szczególnie w zakresie:

  • certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg  ISO/IEC 27001,
  • weryfikacji EMAS według zarządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (ES) nr 1221/2009
  • certyfikacji systemu zarządzania w sferze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) wg „Narodowego programu oceny zgodności systemów zarządzania   w sferze społecznej odpowiedzialności” wydanego Radą Jakości Republiki Czeskiej 

Osoby kontaktowe

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozycja:
Dyrektor Działu certyfikacji systemów zarządzania i Działu marketingu
Specjalizacja:
Oddział:
Dział certyfikacji systemów zarządzania i Dział marketingu