Informacje o CQS

W 1993 r. siedem wiodących organizacji w zakresie badań i certyfikacji zgodziło się połączyć swoje zasoby finansowe i ludzkie w celu utworzenia wspólnej jednostki certyfikującej systemy jakości. Obecnymi członkami CQS są: Institut pro testování a certifikaci, a.s., Strojírenský zkušební ústav, s.p., Textilní zkušební ústav s.p., Technický zkušební ústav stavební Praha, s.p.
 
W 1996 r. Jednostka certyfikująca CQS została akredytowana przez krajową jednostkę akredytującą ČIA do certyfikacji systemów jakości. Głównym celem było uzyskanie członkostwa w międzynarodowej sieci certyfikacyjnej IQNet. Cel ten został osiągnięty w 1998 r., kiedy to CQS został pierwszym i jedynym członkiem IQNet w Czechach. IQNet to sieć najważniejszych jednostek certyfikujących systemy zarządzania, w której uczestniczą organizacje certyfikujące z ponad 35 krajów na całym świecie. Dzięki temu członkostwu CQS ma prawo wydawać, wraz ze swoimi certyfikatami krajowymi, także międzynarodowy certyfikat IQnet, który jest uznawany za granicą.
 

CQS obejmuje wszystkie branże przemysłowe oraz szeroki zakres usług zgodnie z następującymi normami:
 
ISO 9001HACCP
ISO 14001ISO 13485
ISO 45001ISO 3834-2
ISO/IEC 27001SJ-PK
ISO/IEC 20000-1IRIS
ISO 50001BCSI
ISO/TS 16949SA8000
ISO 20000IQNet SR 10
Naszym celem jest zaoferowanie rozwiązania najbardziej odpowiedniego dla naszych klientów. Dokładamy wszelkich starań, aby stosować właściwe, stosowne sposoby świadczenia usług certyfikacyjnych, a także aby oferować szeroki zakres usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb:
  • audyty sytuacyjne
  • Szkolenia, kursy, seminaria
  • Kompleksowe zapewnienie certyfikacji
  • Przeniesienie certyfikatu z innej jednostki certyfikującej