ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO KRAJOWEGO OGRANU BEZPIECZEŃSTWA (NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD ČR)

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., na podstawie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, wydanego przez krajowy organ bezpieczeństwa Czech (Národní bezpečností úřad České republiky), zgodnie z § 20 ust. 1 ustawy nr 412/2005 Sb. może mieć dostęp do informacji niejawnych o stopniu poufności „TAJNE“, powstających w instytucie lub mu przekazywanych. 

Data wydania:   07.11.2014 r.
Ważny do:           06.11.2023 r.

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego krajowego organu bezpieczeństwa (Národní bezpečnostní úřad ČR).