Oświadczenie "Poufne" Narodowego Urzędu Bezpieczeństwa CzR

Technický a zkušební ústav stavební Praha, sp.p. jest upoważniony na podstawie Oświadczenia Narodowego Urzędu Bezpieczeństwa Czeskiej Republiki do dostępu do utajnionych informacji stopnia utajnienia "POUFNE" według § 20 ust. 1 ustawy nr 412/2005 Sb., dostęp do utajnionej informacji, która u niego powstaje lub jest mu udzielona.

Data wydania: 7. 11. 2014
Ważność do: 6. 11. 2023