Usługi o.z. Intytut Badawczy Przemysłu Lekkiego ČB

Usługi o.z. Intytut Badawczy Przemysłu Lekkiego ČB

Instytut Badawczy Przemysłu Lekkiego jest organizacją z prawie czterdziestoletnią tradycją przy badaniu i ocenianiu wyrobów przemysłu lekkiego.

Subiekt akredytowany według ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, laboratorium badawcze nr 1018.9

Badamy, zaświadczamy, certyfikujemy

Wykonujemy analizy i sprawdzamy właściwości fizyczne, mechaniczne, chemiczne i fuknkcjonalne wyrobów w poniższych dziedzinach :

  • zabawki i wyroby dla dzieci
  • meble
  • urządzenia boisk dziecięcych, kółkowe urządzenia sportowe
  • wyroby w kontakcie z artykułami spożywczymi
  • chemia mieszkaniowa
  • papier i kartony
  • zapalniczki, zapałki
  • metrologia
  • laboratorium kalibracyjne
  • usługi metrologiczne
  • chemia
  • certyfikacja systemów
  • rejestr organizacji certyfikowanych
  • informacje dla klientów


Oferujemy:

  • pomiar wilgotności materiałów i środowiska
  • sprawdzanie materiałów i wyrobów w komorze klimatyzowanej o objętości 1,5 m3 z zakresem -40 °C do +180 °C
  • sprawdzanie palności materiałów tekstylnych i mebli tapicerowanych
  • sprawdzanie nieszkodliwości zdrowotnej (formaldehyd) w komorze o objętości 14,4 m3


Nasze działania:

  • wydajemy certyfikaty i protokoły jako osoba autoryzowana według ustawy nr 22/1997 Sb. o wymogach technicznych  na wyroby, w brzmieniu przepisów późniejszych
  • wykonujemy testy badawcze wyrobów w zakresie naszej akredytacji, wydajemy certyfikaty ZÚLP, protokoly o badaniu
  • producentom, importerom zabawek oferujemy oznaczenie jakości Bezpieczna zabawka o wysokiej jakości
  • przeprowadzamy certyfikację paliw alternatywnych według ustawy o ochronie atmosfery nr 201/2012 Sb. i Obwieszczenia Ministerstwa środowiska życiowego nr 415/2012 Sb. na podstawie analiz przeprowadzonych przez UVP- gazy i paliwa, s.r.o. Praga

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Monika Hegedüšová

Mobil:
+420 603 202 014
Telefon:
+420 386 709 173
Faks:
+420 386 709 112
Pozycja:
dyrektor zakładu filialnego
Specializace:
Oddział:
zakład filialny Instytut Badawczy Przemysłu Lekkiego