Usługi filii Usługi techniczno-inżynieryjne

Dziedziny działalności:

Zatwierdzanie, ocenianie w trybie autoryzacji i notyfikacji UE włącznie z opracowaniem ETA i podawaniem zastrzeżeń w ramach systemu UE, certyfikacje akredytowane i nieakredytowane, działalność inspekcyjna w dziedzinach wyrobów budowlanych, elementów zamontowanych do budów, elementów budów komunikacyjnych włącznie z systemami zatrzymywania, dźwigów i ich składników bezpieczeństwa, wyrobów elektrotechnicznych NN, emisji hałasu, wibracji i inn.

Akredytowane laboratorium badawcze nr 1018.8 dla urządzeń technicznych, maszyny budowlane i robocze, systemy naprężania wstępnego, urządzenia specjalne, kotwy, kołki rozprężne, elementy budów komunikacyjnych włącznie z systemami zatrzymującymi, emisje hałasu i wibracje i inn.; akredytacja również dla eksportu do Federacji Rosyjskiej.

Akredytowane laboratorium kalibracyjne nr 2275 dla dziedzin przepływ, temperatura, ciepło, ciśnienie, długość, moc, przyrządy do pomiaru twardości typu SCHMIDT, przyrządy do pomiaru zawartości powietrza w świeżym betonie i inn.

Autoryzowany ośrodek metrologiczny K28 dla branż siła (zespoły naprężające), przepływ

Branżowe kursy kwalifikacyjne dla działalności metrologicznej i badawczej przy współpracy z Czeskim Zrzeszeniem Metrologicznym – organem certyfikacyjnym nr 3008 i certyfikacją osobistą np. w branżach

 • technik do realizacji systemów wstępnie sprężonych
 • technik do realizacji kotew skalnych
 • technik do niedestrukcyjnego sprawdzania przy pomocy przyrządów do badania twardości SCHMIDT

Usługi handlowe, pośredniczące, serwisowe i doradcze – wyposażanie laboratoriów badawczych, zabezpieczanie rozwoju i produkcji specyficznych urządzeń do sprawdzania według zharmonizowanych specyfikacji i inn.

Serwis i naprawy mierników ciepła, mierników przepływu TUV i SV do pomiarów zużycia mieszkalnego i obiektowego

Reprezentowanie PROCEQ SA, Szwyjcaria dla CzR i SłR (import, serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny,oryginalne części zamienne, kalibracja)

 • przyrządy do badań niedestrukcyjnych w budownictwie
 • twardy młotek do kontroli betonu oryg. SCHMIDT
 • młotek elektroniczny SILVER SCHMIDT
 • twardomierz DIGI-SCHMIDT
 • indykator usztywnienia PROFOMETER
 • indykator usztywnienia PROFOSCOPE
 • analizator korozji CANIN
 • miernik przepuszczalności TORRENT
 • przyrząd do pomiaru przyciskania DYNA / DY-2
 • przyrząd ultradźwiękowy PUNDIT
 • miernik oporności RESIPOD
 • miernik wilgotności HYGROPIN
 • dokładne twardomierze do metali serii EQUOTIP (EQUOTIP 3, PICCOLO, BAMBINO, EQUOSTAT, EQUOmatic)
 • ultradźwiękowy miernik grubości ZONOTIP
 • przyrządy do badania ról papierów i folii PAROTESTER, PAPER SCHMIDT)

Informacje kontaktowe:

Ing. Jiří Studnička
dyrektor filii TIS
e-mail:studnicka@tzus.cz; tel./fax: +420 286 881 995; komórka: +420602 302 929

Ing. Jaroslav Mikula
zastępca dyrektora filii TIS, reprezentacja PROCEQ SA
e-mail:mikula@tzus.cz, tel./fax: +420 286 886 728; komórka: +420 723 905 359

Věra Blajdová
sekretariat dyrektora filii TIS
e-mail:blajdova@tzus.cz, tel./fax: +420 286 881 995; tel: +420 286 019 488

Martin Pešek
specjalista
e-mail: pesekmartin@tzus.cz, tel.: +420 286 886 729; komórka: +420 721 853 953

Roman Ondruška
specjalista
e-mail:ondruskar@tzus.cz, tel.: +420 286 019 470; komórka: +420 734 432 065

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Jiří Studnička

Mobil:
+420 602 302 929
Telefon:
+420 286 019 445
Pozycja:
Dyrektor działu
Specjalizacja:
Oddział:
Dział ocen technicznych (TAB)