Usługi filii Pilzno

Filia Pilzno zabezpiecza wykonywanie poniższych, autoryzowanych i nieautoryzowanych działań TZÚS Praha, s.p., w poniższych branżach i dziedzinach:

 • beton, dodatki do betonu, zaprawy, materiały sanacyjne, drobne wyroby betonowe (płytki, krawężniki, prefabrykaty płotowe itp.), kształtki betonowe, badania niedestrukcyjne, wiercenia, badania na budowach
 • usztywnienia betoniarskie
 • kamienie do betonu, zapraw, mieszanek asfaltowych i dla podłoży kolejowych; odciążone materiały kamienne, gliny i żużle ekspandowane; koksiki i mieszanki koksikowe; materiały do zasypywania i granulaty, ziemie
 • kamienie budowlane, płyty
 • surowce silikatowe
 • wyroby z cegły, pokrycia dachowe, wyroby wapienno-piaskowe
 • wyroby gipsowe – płyty i kształtki, panele kompozytowe, elementy podstropowe
 • wyroby dla sieci kanałów ściekowych i przyłącza kanalizacyjne rury  kamionkowe i kształtki
 • wyroby dla zewnętrznych systemów kanalizacyjnych, szyby wlotowe i rewizyjne, przedłużenia wpustów; pokrywy i kraty wlotowe, rury betonowe i krążyny
 • wyposażenie i elementy dla oczyszczalni wód ściekowych, żumpy; separatory tłuszczy, olejów i substancji ropnych, zbiorniki
 • wyroby konstrukcyjne z masywnego drewna; konstrukcyjne, lamelowe i inne wyroby klejone; płyty na bazie drewna
 • elementy budowlane (silikatowe, metalowe, drewniane i kompozytowe), konstrukcje i obiekty; beton porowaty
 • ceramiczne elementy okładzinowe, płytki ceramiczne, kleje do okładzin
 • zewnętrzne systemy cieplno-izolacyjne
 • systemy kominowe i składniki
 • żaroodporne wyroby kształtowe, niekształtowe i wyroby cieplno-izolacyjne
 • wyroby dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się i orientacji
 • wyroby dla wyposażenia zdrowotnie-technicznego – umywalki, zlewozmywaki, zmywaki, bidety, misy WC, miejsca pisuarowe, prysznicowe i wannowe zasłony i przegrody
 • oceny fachowe konstrukcji i budów
 • skład chemiczny, badania ekologiczne
 • sprawdzanie i oceny poślizgu materiałów podłogowych
 • systemy managementu QMS, EMS i BOZP; specjalnych zdolności (konstrukcje stalowe)
 • szkolenia w dziedzinie systemów managementu i systemów kierowania produkcji

Specjalne postępowania badawcze:

 • Określanie przeciwpoślizgowych właściwości wszystkich rodzajów pokryć podłogowych
 • Określanie nieprzepuszczalności rur kanalizacyjnych i połączeń
 • Określanie przewodności cieplnej przy wysokich temperaturach (50 - 1200 °C)
 • Określanie właściwości termo-mechanicznych wyrobów żaroodpornych
 • Określanie najwyższej temperatury eksploatacyjnej materiałów cieplno-izolacyjnych
 • Określanie składu chemicznego i badania ekologiczne
 • Badania specyficzne ceramicznych elementów okładzinowych i ceramiki zdrowotnej
 • Określanie wytrzymałości na zużycie przeciw zużyciu (ścieraniu)

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Alexander Trinner

Mobil:
+420 602 185 785
Telefon:
+420 382 337 327
Pozycja:
Dyrektor oddziału Pilzno
Specjalizacja:
Zastępca Kierownika Jednostki Certyfikującej Wyroby AC 207
Oddział:
Pilzno