Usługi filii Ostrava

Oferta usług

Pracownicy filii Ostrava zabezpieczają usługi we wszystkich podstawowych dziedzinach oferty przedsiębiorstwa takich jakimi są certyfikacje wyrobów zgodnie z ustawą nr 22/1997 Sb. i przepisami związanymi (rozporządzenie Rządu CzR nr 312/2005 Sb., rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 305/2011) włącznie z działalnością subiektu dla oceniania technicznego (TAB), certyfikacją systemów managementu, certyfikacją budynków, badań, działalnością inspekcyjną (zakładów produkcji betonu, konstrukcji budowlanych, budów ogólnie) i pozostałych usług, dotyczącychcertyfikacjii badań stali, metali, drewna i konstrukcji drewnianych, wyrobów włókno-cementowych, materiałów cieplno-izolacyjnych, betonu, cementu, wapna, popiołów, żwiru, wyrobów z kamienia i dalszych.

W filii Ostrava znajduje się ośrodek metrologiczny AMS69 przeprowadzający kalibrację i sprawdzanie wodomierzy domowych i mieszkalnych.


Oferta usług filii Ostrava:

Metale w budownictwie

Sprawdzanie i certyfikacja:

 • wyrobów ze stali i aluminium dla budownictwa włącznie z konstrukcjami (ČSN EN 1090-1)
 • ocena procesu spawania według ČSN EN ISO 3834
 • stali do usztywniania do  włącznie z wzmocnieniami wstępnego naprężania (druty, wiązki)
 • kominów stalowych i wkładek kominowych, wolno stojących kominów metalowych
 • metalowych profili konstrukcyjnych, elementów i części (również pręty gwintowane, ruszty, profile puste…)
 • zestaw konstrukcyjnych połączeń śrubowych o wysokiej wytrzymałości do naprężania wstępnego
 • materiałów spawalniczych
 • elementów łączących i kotwiczących dla konstrukcji – śruby, nakrętki, nity, kotwice stalowe...
 • wyrobów dla budów z aluminium i stopów aluminium
 • masztów oświetleniowych stalowych, ze stopów aluminium i materiałów kompozytowych
 • szyn i elementów do mocowania szyn
 • włókien stalowych i polipropylenowych do betonu
 • metalowych pokryć dachowych

Osoby kontaktowe:
Ing. Stanislav Zrza
główny specjalista dziedziny metale w budownictwie i kierownik ośrodka,
e-mail:zrza@tzus.cz, tel.: +420 595 707 221, komórka: +420 734 432 059

Ing. Kateřina Janalíková
specjalista dla wyrobów metalowych i zastępca kierownika działu,
e-mail:janalikova@tzus.cz, tel.: +420 595 707 222, komórka: +420 734 432 081

Drewno konstrukcyjne, konstrukcje drewniane, wyroby na bazie drewna, elementy na bazie drewna

Sprawdzanie i certyfikacje:

 • konstrukcyjnego drewna budowlanego, klejonego drewna i konstrukcji drewnianych
 • płyt i elementów na bazie drewna (również zestawy drewniane i budowle z bierwion, panele nośne…)

Osoby kontaktowe:
Ing. Vladimír Plaček, Ph.D.
główny specjalista dla wyrobów na bazie drewna, konstrukcje drewniane i wyroby włókno-cementowe, zastępca dyrektora i kierownik działu
e-mail:placek@tzus.cz, tel.: +420 595 707 231, komórka: +420 602 507 972

Ing. Vojtěch Šebek
dyrektor filii
e-mail:sebek@tzus.cz, tel.: +420 595 707 201, komórka: +420 606 724 644

Wyroby włókno-cementowe

Sprawdzanie i certyfikacje:

 • szkło-włókno-beton (ČSN EN 1170)
 • wyrobów włókno-cementowych (płaskie płyty ČSN EN 12467)
 • wyrobów włókno-cementowych (pokrycia dachowe według ČSN EN 492 i ČSN EN 494)

Osoby kontaktowe:
Ing. Vladimír Plaček, Ph.D.
główny specjalista dla wyrobów na bazie drewna, konstrukcji drewnianychi wyrobów włókno-cementowych, zastępca dyrektora i kierownik działu
e-mail:placek@tzus.cz, tel.: +420 595 707 231, komórka: +420 602 507 972

Ing. Vojtěch Šebek
dyrektor firmy
e-mail:sebek@tzus.cz, tel.: +420 595 707 201, komórka: +420 606 724 644

Wyroby cieplo-izolacyjne i poradnictwo energetyczne

Sprawdzanie i certyfikaty:

 • wyrobów cieplno-izolacyjnych (polistyren, płyty z wełny mineralnej, płyty z wełny drzewnej, zrębki i dalsze według ČSN EN 13162 do 9, ČSN EN 13170 do 2)
 • badanie przewodności cieplnej / oporu materiału pod akredytacją „KeyMark“
 • kontaktowych systemów zacieplania ETICS włącznie z wykonaniem europejskiej oceny technicznej ETA
 • wykonywanie audytów energetycznych, ocen energetycznych, legitymacji energetycznych wymogów budynków ewent. tabliczek energetycznych budynków i dalsze oceny wymagane przez ustawę 406/2000 Sb. w brzmieniu późniejszych nowelizacji i przepisów związanych.

Osoby kontaktowe:
Ing. Vladimír Plaček, Ph.D.
główny specjalista dla wyrobów na bazie drewna, konstrukcji drewnianych i wyrobów włókno-cementowych, zastępca dyrektora i kierownik działu
e-mail:placek@tzus.cz, tel.: +420 595 707 231, komórka: +420 602 507 972

Ing. Tomáš Klepáč
specjalista energetyczny Ministerstwa Przemysłu i Handlu, specjalista dla ETICS i zastępca kierownika działu
e-mail:klepac@tzus.cz, tel.: +420 595 707 251, komórka: +420 734 432 082

Ing. František Moler
kierownik ośrodka kalibracyjnego AMS69, audytor systemów kierowania, specjalista energetyczny Ministerstwa Przemysłu i Handlu
e-mail: moler@tzus.cz, tel.:+420 595 707 271, komórka: +420 724 337 085


Konstrukcje budowlane i mosty

Wykonywanie:

 • badań obciążeniowych konstrukcji budowlanych i mostów
 • ekspertyz fachowych i ekspertyz znawców
 • ekspertyz fachowych usterek budowlanych, działalności budowlanych
 • audytów zdolności realizacji dostawców ETICS
 • działalności inspekcyjnych

Osoba kontaktowa:
Ing. Eva Dufková
specjalista dla badań obciążeniowych mostów Ministerstwa Przemysłu i Handlu, ekspertowe oceny i oceny fachowe konstrukcji budowlanych, audytor dla zdolności realizacji dostawców ETICS
e-mail:dufkova@tzus.cz, tel.: +420 595 707 261, komórka: +420 602 894 430

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. František Moler

Mobil:
+420 724 337 085
Telefon:
+420 595 707 271
E-mail:
Pozycja:
kierownik AMS 69, specjalista energetyczny MPO
Specjalizacja:
Oddział:
filia Ostrava

Ing. Vladimír Plaček, Ph.D.

Mobil:
+420 602 507 972
Telefon:
+420 595 707 231
Pozycja:
Kierownik wydziału „Materiały i elementy budowlane, technika cieplna“
Specjalizacja:
Główny Specjalista TZÚS Praha, s.p. w dziedzinie wyrobów drewnopochodnych, konstrukcje drewniane i wyroby włókno cementowe
Oddział:
Ostrawa

Ing. Vojtěch Šebek

Mobil:
+420 606 724 644
Telefon:
+420 595 707 201
E-mail:
Pozycja:
Dyrektor oddziału Ostrawa
Specjalizacja:
Zastępca Kierownika Jednostki Certyfikującej Wyroby AC 207
Oddział:
Ostrawa