Usługi filii Brno

Działania TZÚS Praha, s.p., w nawiązaniu na region i specjalizację filii Brno

 • wykonywanie działalności akredytowanego organu certyfikacyjnego nr 3015 (COV) według ČSN EN 45011 (certyfikacja wyrobów)
 • wykonywanie działalności akredytowanego organu certyfikacyjnego nr 3001 (QMS) według ČSN EN 45012 (certyfikacja systemów jakości według ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 14001 w dziedzinie budownictwa)
 • wykonywanie działalności akredytowanego organu inspekcyjnego nr 4003 (IO) według ČSN EN 45004 (inspekcja wykonywania przygotowania inżynieryjnego i projektowanego budów, realizacja, używanie, utrzymywanie, rekonstrukcja i usuwanie budów naziemnych i inżynierskich lub ich części)
 • wykonywanie działalności osoby autoryzowanej nr 204 (AO) w celu oceniania zgodności wyrobów budowlanych według ustawy nr 22/1997 Sb., w aktualnym brzmieniu, o technicznych wymogach na wyroby
 • wykonywanie działalności oznajmionego subiektu nr 1020 do oceny zgodności wyrobów budowlanych według zharmonizowanych norm europejskich
 • wykonywanie działań osoby notyfikowanej nr 1020 (NO) do oceny zgodności wyrobów według specyfikacji technicznych interoperabilności
 • wykonywanie działalności subiektu dla technicznego oceniania do opracowania i wydania europejskiej oceny technicznej (ETA) i EAD oraz odpowiedniej oceny wyrobów

Usługi akredytowanego laboratorium badawczego nr 1018.2 według ČSN EN ISO/IEC 17025

 • badanie materiałów budowlanych, wyrobów, elementów i konstrukcji
 • diagnostyka i ocena budów oraz robót budowlanych
 • badania obciążeniowe konstrukcji i mostów
 • beton, natryskiwany beton, włókno-beton, dodatki i domieszki do betonu
 • drobne wyroby z betonu, wyroby z betonu lekiego
 • elementy budowlane betonowe, metalowe i kompozytowe, rury betonowe i krążyny
 • cementy, wapna, koksiki, wapń mielony i mieszanki popiołkowe
 • kamienie do celów budowlanych naturalne i recyklowane, kamień budowlany, recyklaty budowlane
 • systemy zewnętrznej izolacji cieplnej budów z tynkiem (ETICS, Vetures) i systemy odpowietrzane (Claddings)
 • tynki cienko-warstwowe, wykończenia powierzchniowe, farby, kleje do ceramicznych i innych elementów okładzinowych
 • mury, elementy murowane, ceglane, betonowe, porobetonowe, wapienno-piaskowe, z kamienia naturalnego lub sztucznego
 • zaprawy, suche mieszanki zaprawowe, dodatki do zapraw i zapraw injektażowych
 • wypalane i niewypalane pokrycia dachowe
 • ceglane materiały stropowe, pozostałe wyroby ceglane
 • chemia budowlana, woda do produkcji betonu
 • konstrukcje, obiekty i mosty
 • pokrywy i kraty wlotowe, ruszty, elementy metalowe, stal budowlana i inne metale
 • materiały kompozytowe, wyroby z kompozytu
 • kotwy i elementy kotwiące, ruszty nośne okładzin suchych, wyroby pomocnicze do murowania
 • systemy montowanych okładzin ścian i wstępnie podwieszonych fasad przewietrzanych (Claddings) włącznie z rusztami nośnymi okładzin suchych
 • części i elementy przeszklenia konstrukcyjnego
 • folie do hydro-izolacji fundamentów budów i konstrukcji dachowych

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Miroslav Procházka

Mobil:
+420 602 571 445
Telefon:
+420 543 420 852
Pozycja:
dyrektor filii
Specjalizacja:
Oddział:
filia Brno